Jdi na obsah Jdi na menu
 


(Bandy, 21. 07. 2009 23:42)
Nezdáš se mi příliš objektivní. Proč ten, kdo nevěří v Boha je horší, jako ten, kdo v něj věří ? Jeden jediný argument. Jeden jediný.

K tomu žalmu (Bandy, 21. 07. 2009 23:39)

Já ho pojímám jako smutek siónských nad tím, že jejich země jim byla vzata. Nutno bylo tedy krutě se mstít nepříteli.V těch dobách pomsta byla svátostí.
Knize žalmů se říka, ač je připisována Starému zákonu, Bible hebrejská.Nevím jestli křesťané mají se židy shodná vysvětlení Nelze žalmy rozmontovat. Každý verš je součástí celku.

>Vilda (Bandy, 21. 07. 2009 23:08)

 

Ano. Není na místě hovořit o prolité krvi. Neméně než věřící ji prolili nevěřící.Nejméně stejné množství životů zachráněných věřícími vyrovná ty, jež zachránili nevěřící. Mám pocit, že se náž rozhovor ze sféry víry dostává do sféry církví. Já bych rád pohovořil o Víře. Církve jsou o ekonomice, o penězích, o válkách. Tam být nemusím.

Milá Babičko, (Hemenex, 21. 07. 2009 21:13)

Copak já se pustil do tebe? Překvápko!!
Krom první věty jsem mluvil bud o sobě nebo církvích potažmo o náboženstvích obecně. Takže nemůžeš ani v nejmenším doufat, že bych se "pustil" zrovna do tebe a vztahovat tak na sebe nějaké moje "výrazy" :-) Jinak tímto děkuji za pěknou ukázku egoismu, který jsi nám tímto předvedla.
Bavíme se (a to patří i Vildovi) o problému, existence, z vašeho pohledu, pouhých dvou cest. Dobré a špatné. Jediná správná je ta vaše a ta druhá je špatná. Ty jsi dokonce zašla tak daleko, že jsi nám tady ty cesty dokonce popsala. Ale já tvrdím, že nejdu ani po jedné. A asi nebudu jediný. Tak jak je to možné, když jiná cesta podle vás neexistuje?
Samozřejmě, že COKOLIV dělané za úplatu (nebo slib úplaty) je egoistické a sobecké. At už je to práce, zaměstnání nebo dobrý skutek.
Jedině "dobrý" skutek za který nic nečekáš (tedy ani zvýšení šance na vstup do království nebeského na věčné časy (po smrti), ani 40 pannen (po smrti), ani lepší postavení s vyšší mocí (ještě za života)), jedině takový je opravdu DOBRÝM.

pro Vildu (Hemenex, 21. 07. 2009 20:48)

Připouštím a uznávám, že věta "Díky víře bylo prolito spousty krve" je to často omílaná fráze aby taky ne, vždyt je to taky pravda. Jinak ale nevím proč ji sem taháš, protože já jí nepoužil, tak nevím co má tedy společného se mnou a mou "čistou demagogií" :-D
Ale jestli chceš můžeme se o ní bavit. Ale až později abychom neskákali s tématu na téma.
Rozhodně nejsem člověk, který by snad slučoval "víru" a "církev" (představ si, že i já jsem věřící, přesto do posledního písmene splňuji i to co jsem napsal v úvodu svého minulého příspěvku).
NIKDY jsem nenapsal a dokonce ani nenaznačil, že by církev neubližovala věřícím, jak se mi snažíš vnutit. Já naopak, tvrdím, že církev ubližuje převážně věřícím.
A tohle s Bible znáš?
Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu. (Žalmy 137,9 ) O tomhle jsem, mimojiné mluvil.
Nepochopils, nevadí, přemýšlej, přemýšlej, přemýšlej.

Milý Hemenexi (Babička, 21. 07. 2009 18:02)

Překvapil jsi mne, s jakou vervou ses pustil do mne. Budu se snažit ti odpovídat lepšími výrazy než jsi použil ty. Svým způsobem si vyléváš zlobu na nesprávné osobě, protože já přece nevím, že léčíš lidi, nevím ani, že to někomu vadilo. Píšeš, že když se někdo chce spasit, je tím sobecký, egoistický a dělá to jen proto, že má za to slíbeno království nebeské. Tak takovou hloupost jsem dlouho neslyšela. Věřící člověk nemá jistotu, že vejde do království nebeského do posledního dne svého bytí. Protože jsme lidé chybující. To znamená, že nikdo z věřících není tak dokonalý, aby nikdy nezhřešil. Tudíž padáme, vstáváme, ale kráčíme dál po té úzké cestičce, a pokud vydržíme a to podtrhuji, pokud vydržíme, a Bůh nás zastihne v momentě svého návratu bez hříchu a po posledním soudu, kde každý čin, který jsme za svůj život učinili, musíme obhájit, pak teprve můžeme čekat, zda Bůh nás vpustí do svého království. A ty zde píšeš, zda to není egoistické a sobecké. Co je prosím na tom sobecké a egoistické? Každý člověk má přece stejnou možnost, stačí chtít. A zase je tady ta svobodná vůle každého z nás, jak se rozhodneme, záleží jen na nás. Ptáš se, na které cestě stojíš ty. Toto musíš přece vědět jen ty sám. Ty víš přeci, jak ses rozhodl. Hned na začátku jsi přece řekl, že nevěříš ani v Boha ani v Satana. Rozhodnutí musíš udělat jen ty sám. V tom ti nikdo nemůže radit.

Když tak čtu tvé řádky, cítím, že ses v něčem asi moc zklamal, nebo ti někdo ublížil. Ale toto není důvod se uzavřít do ulity a nikoho nevpustit blíž, i když cítíš, že to je člověk, který to myslí dobře. Třeba je to jen můj špatný odhad a v tom případě se nezlob. Ale jak jsi sám naznačil, že léčíš lidi tak to tě přece musí naplňovat dobrým pocitem, že jsi někomu pomohl. To jsou pocity, které člověka povznáší a ne sráží. Přeju tobě i ostatním krásný den.

Pro Hemenex (Vilda, 21. 07. 2009 09:08)

Tradiční, a velmi často omílaná verze. "Díky víře bylo prolito spousty krve." Chceš-li být objektivní, popřemýšlej o tom, kolik hektolitrů krve (také dětské) bylo prolito při světových válkách, kolik jí bylo prolito za komunismu, kolik jí bylo prolito při "osvobozování" Íráku atd. Kolik krve se prolévá dnes a denně v Africe? A kolik jí ještě bude prolito při boji o zdroje, o pitnou vodu? Chceš-li být objektivní, proč se nezamyslíš nad tím, kolik zachránila víra lidských životů, kolika lidem pomohli věřící lidé? O tom nikde nepíšeš. To co píšeš ty, je čistá demagogie. Každého popuzuje,že "vídíme věci černobíle", že vidíme jen dvě cesty. Ale to co píšeš není nic jiného. Vidíš jen obraz církve ze středověku. Upalování, svaté války. Období, kdy bylo VÝHODNÉ VĚŘIT, období rozmachu církve. Období, kdy všichni byli "věřící", protože tak se lehce mohli dostat "podnikaví jedinci" k moci, k majetku. Neslučujme "víru" a "církev" - není to to samé. Kdybys přečetl bibli, nový zákon - měl bys v tom více jasno. Co třeba takový Jan Hus? To byl také věřící člověk. Církev upálila věřícího. A nebylo to poprvé. Přemýšlej, přemýšlej, přemýšlej...

Milá Babičko, (Hemenex, 20. 07. 2009 22:38)

je to sice hezké co jsi napsala ale má to několik ALE.
Já osobně nevěřím na existenci všemi mastmi mazaného Absolutního Kladase zvaného Bůh a nevěřím ani na všemi mastmi mazaného Absolutního Zápornáka zvaného Satan. A nejsem ani stoupence všemi mastmi mazaného Absolutního Ateisty.
Ber to jako moje prohlášení abych náhodou nebyl spojován s jakoukoliv církví, náboženskou skupinou nebo politickou stranou.
Píšeš, že jsou jen dvě cesty, snadná "kde si chcete užít, kde chcete mít velký majetek, hodně peněz, dobrou práci a jen se veselit s přáteli" a ta Tvoje v jejiž jménu byli za její historii prolity již hektolitry (i dětské) krve. Neboj, neodsuzuji JENOM křestanství, trapná většina všech náboženství je v tomto ohledu stejná.
A po které cestě jdu vlastně já, když jsem vyměnil teplé místo v kanclu ze statisícovým platem za skládání vagonů za 11 tis. měsíčně jenom proto abych mohl studovat další vysoké školy a měl čas více pomáhat lidem? Je to opravdu ta tebou popisovaná "druhé cesta"?
A proč vlastně některým křestanům vadí, že léčím a pomáhám lidem aniž bych byl pokřtěn a osočují mě proto se spolku ze Satanem?
A proč pomáhat druhým, konat dobro a žít spořádaným životem JEN abych se dostal do království nebeského?
Není to sobecké? Není to egoistické?
Proč milovat bližního svého jako sebe samého JEN PROTO, ŽE MI ZA TO BŮH NĚCO SLÍBIL?
Proč nemilovat, proč nepomáhat jen proto, že je to tak správné?
Právě tento HOKYNÁŘSKÝ princip NĚCO ZA NĚCO (který jedním dechem odsuzujete a přitom je vaším elementárním postulátem) mě na náboženstvích jako takových asi nejvíc vadí.

Babička (Bandy, 20. 07. 2009 20:58)

Já si stále kladu především otázku, kdo nebo co je Bůh. Zároveň se ptám, kdo nebo co je Satan. Jsou vůbec ? Co když je to jen představa ? Co když to je potřeba v něco věřit. Třeba si to všechno lidi vymysleli, když si některé jevy nedovedli vysvětlit. Už přece v předkřesťanské době existoval v antické tragedii fenomén zvaný Deus ex machina. Bůh ze stroje. To v situaci, kdy autor už nevěděl jak pohnout dějem, spustila se z provaziště nějakým strojem postava nadaná neskutečnými danostmi. Děj se prostě zásahen této postavy dostal do roviny, kdy bylo možné plynule pokračovat.

O Satanovi 1 (Babička, 19. 07. 2009 23:36)

Nedávno jsem náhodou otevřela vaše stránky a zaujala mne vaše diskuse. Dlouho jsem se rozhodovala, zda vám mám psát, nerada se totiž vnucuju. Ale určité názory, které jsem si přečetla, mi nedaly spát a tak nakonec píšu. Předem chci ale říci jedno, jsou to pouze mé názory a nikomu je nevnucuji. Píšu je proto, že sem psalo několik mladých lidí, kteří chtějí poradit. Pokud je to pravda a chtějí slyšet názor i někoho jiného, tak jsem zde správně. Pokud jsem správně pochopila, tak se někteří z vás hlásíte k satanismu. A otevřeli jste diskusi na toto téma - Satan. Takže se snad nebudete zlobit, když někdo bude mít jiný názor než vy - s tím musíte počítat. Satanáš, padlý anděl, který byl svržen na zem, a byla mu dána moc. Proč mu byla dána? Lidi, kteří žijí na této zemi, Bůh obdařil mozkem. Mozkem, který zcela nevyužíváme. Jinak bychom byli na úplně jiném stupni vývoje, než jsme teď. Jelikož jsme nesplnili to, co Bůh od nás očekával a zhřešili jsme tím, že jsme jedli ovoce poznání, Bůh vyhnal z ráje naši pramatku Evu a praotce Adama. Toto vše každý z nás ví. Mimoto, že teď musíme v potu tváře svůj chléb vydobývat, nám Bůh ve své milosti ponechal jednu velice cennou věc a tou je svobodná vůle rozhodovat o svém životě, o svém jednání. Jako správný otec, jak už jsem psala, nám dal mozek, který když chceme, můžeme rozvíjet. Když budeme pilní a zvídaví, můžeme rozvíjet své znalosti. Například jako známí myslitelé např. jako Einstein a podobně. Většinou tyto lidé svou touhou po poznání přišli i na to, že existuje síla nad síly, která řídí tento svět. Řídí ho moudře. Nikdo z nás by neměl pochybovat o tom, zda Bůh správně řídí tento svět. Jelikož on nás stvořil, jsme jeho děti a miluje nás jako každý otec. A my ve své malosti a nevědomosti věcí dalších, o kterých nemáme ani zdání, ho nemáme právo kritizovat. Nemáme právo kritizovat, zda to co učinil je správné nebo není. My totiž nevidíme dál. My nevidíme, jestli to pro nás může mít nějaké další významné dopady. A když po letech si řekneme - no jo tehdy (když mě vyhodili z práce - to je příklad) mě přece nemohlo napadnout, že jsem tím vlastně získala - našla jsem si tuto novou práci, kterou teď vykonávám a jsem velice spokojená, jelikož mě to baví a dobře mi platí. Přitom ale tenkrát, když jsme práci ztratili, jsme nadávali Bohu, že nám nepomohl. A když se ocitnete v takové situaci, když jste plni zklamání, bolesti nad ztrátou rozhodujícího faktoru, přichází ten, který využívá toho, že zrovna hledáte viníka. První našeptávání – „Ty malá chudinko tak tě všichni zklamali, tak ošklivě se k tobě chovali a nikdo se tě nezastal. Kdo se asi tolik snažil tě takto ponížit i když v duchu ses dokonce modlila k Bohu, aby vše dobře dopadlo. Ty, která ses nikdy nemodlila, co tě to prosím tě napadlo, jaký Bůh, tys ho snad někdy viděla?“ To je první práce Satanášova - vnést rozkol a nedůvěru člověka k Bohu. Pak přijdou další nezdary, za které může zase Bůh a zase příklad - „No vidíš to, teď se ti zase nic nedaří, proč asi tě pán Bůh trestá, něco jsi asi provedla, co on nemá rád.“ A semínko je zaseto. Pak jen stačí, když se něco stane, nebo prošťouchne vás skrze vaši kamarádku nebo přítele - „No a pak že je nějaký bůh když tolik už jsi toho prožila.“ To už je nám známé. „Když je Bůh, proč mě nenechá vyhrát? Když je Bůh, proč jsou války? Když je Bůh, proč je tolik nemocí které se nedají léčit? A proč nechá trpět nevinné děti, které za nic nemohou?“ Nikdo nikdy neřekl - za to může satanáš. Proč to říkám?

O Satanovi 2 (Babička, 19. 07. 2009 23:36)

Protože někdo z vás psal, že vlastně vše se svádí na něj a on je jen taková oběť. Není, nevěřte tomu, protože je to velice chytrý a silný nepřítel, který zná ta nejslabší místa vaší povahy a tam on na vás bude působit. Ani nebudete vědět, jak a budete mu sloužit a ještě si při tom myslet, jak jste svobodní. Svobodní však nebudete. Protože si to nebudete uvědomovat a naopak budete ho litovat jaký je to chudáček. Tento chudáček svázal lidstvo těžkými řetězy, protože ví moc dobře, že jeho vláda končí a bude uvržen do bezedné propasti. On tam nechce být sám a tak se snaží co nejvíce lidí získat na svou stranu. Každý z vás, kdo jste psal, že nekoná zlo a žije správně - ano, právě, protože on potřebuje získat takové kvalitní lidi. Mladí lidé jsou ještě čisté neposkvrněné duše, protože mají ideály a cit pro krásno a morálku, ještě čestnou a upřímnou. Ano, to je to, co on potřebuje. Aby pak šel a před Bohem řekl. „Vidíš, jak lehce jsem dostal tvé nejčistší duše a za jak krátkou dobu? Co na to říkáš?“ A teď teprve odpovím na to, proč Bůh nepomohl těmto lidem, proč jsou nemoci, proč války atd. Všichni lidé i já jsem měla stejné názory a za všechna trápení a zla jsem vinila Boha. Proč mně nepomohl, proč mě v tom nechal. Na všechny tyto otázky a obvinění jsem dostala odpověď, až když jsem sklonila hlavu a poklekla před ním a poprosila ho, aby mě to vysvětlil, že chci vědět proč tomu tak je. Odpověděl mi takto. „Za prvé - Když chci něco vědět, jdu za rodiči a zeptám se jich, protože jim VĚŘÍM, že mi odpoví co nejlépe. Za mnou však málokdo přijde se zeptat, jelikož nevěří v mou existenci. Za druhé - všem jsem dal svobodnou vůli rozhodnout se, jakou cestou se vydat. Jsou pouze dvě cesty. Jedna cesta je snadná, to je cesta kde si chcete užít, kde chcete mít velký majetek, hodně peněz, dobrou práci a jen se veselit s přáteli. A kde jsem pak já? Někde na konci, pokud vám na mne zbude čas? Pak je ta druhá cesta, která je velice, velice uzoučká, kamenitá, z obou stran lemovaná hlubokými propastmi a noha vaše může kdykoliv sklouznout. Pokud se vydáte touto cestičkou, budu nad vámi bdít a chránit abyste neuklouzli. A pokud vydržíte do konce, vejdete do mého nebeského domu, který jsem pro vás připravil. Války, nemoci, utrpení, bolesti - to vše jste si sami vybrali. Nemohu chránit toho, kdo ve mne nevěří. Vybrali jste si svůj úděl sami. Ještě není pozdě, přehodnoťte svá rozhodnutí. A snažte se více přemýšlet.“ Když poprosíte Boha, vše vám vysvětlí. Stačí pokleknout před ním a s pevnou vírou prosit. Velice přemýšlejte, komu chcete sloužit. Dvěma pánům nelze sloužit.

Ještě tam byl dotaz jedné dívenky, že se její mamince zjevuje Satanáš v různých podobách. Je to možné, satanáš se vám může zjevit i jako anděl ve sněhobílém. Ať maminka vždycky, když se jí zjeví, řekne: Ve jménu páně, zmiz satanáši. Tak dlouho, dokud, ač nerad, odejde. To na něj platí. Pokud tam nemá lidi, kteří ho uctívají. Ani nevíte, čím si tací lidé zahrávají. Je to velice nebezpečné pro celou jejich rodinu – obzvláště, pokud chtějí mít i děti. Myslete na to, je to doopravdy věc, s kterou není radno si zahrávat.

O Satanovi 2 (Babička, 19. 07. 2009 23:36)

 

Protože někdo z vás psal, že vlastně vše se svádí na něj a on je jen taková oběť. Není, nevěřte tomu, protože je to velice chytrý a silný nepřítel, který zná ta nejslabší místa vaší povahy a tam on na vás bude působit. Ani nebudete vědět, jak a budete mu sloužit a ještě si při tom myslet, jak jste svobodní. Svobodní však nebudete. Protože si to nebudete uvědomovat a naopak budete ho litovat jaký je to chudáček. Tento chudáček svázal lidstvo těžkými řetězy, protože ví moc dobře, že jeho vláda končí a bude uvržen do bezedné propasti. On tam nechce být sám a tak se snaží co nejvíce lidí získat na svou stranu. Každý z vás, kdo jste psal, že nekoná zlo a žije správně - ano, právě, protože on potřebuje získat takové kvalitní lidi. Mladí lidé jsou ještě čisté neposkvrněné duše, protože mají ideály a cit pro krásno a morálku, ještě čestnou a upřímnou. Ano, to je to, co on potřebuje. Aby pak šel a před Bohem řekl. „Vidíš, jak lehce jsem dostal tvé nejčistší duše a za jak krátkou dobu? Co na to říkáš?“ A teď teprve odpovím na to, proč Bůh nepomohl těmto lidem, proč jsou nemoci, proč války atd. Všichni lidé i já jsem měla stejné názory a za všechna trápení a zla jsem vinila Boha. Proč mně nepomohl, proč mě v tom nechal. Na všechny tyto otázky a obvinění jsem dostala odpověď, až když jsem sklonila hlavu a poklekla před ním a poprosila ho, aby mě to vysvětlil, že chci vědět proč tomu tak je. Odpověděl mi takto. „Za prvé - Když chci něco vědět, jdu za rodiči a zeptám se jich, protože jim VĚŘÍM, že mi odpoví co nejlépe. Za mnou však málokdo přijde se zeptat, jelikož nevěří v mou existenci. Za druhé - všem jsem dal svobodnou vůli rozhodnout se, jakou cestou se vydat. Jsou pouze dvě cesty. Jedna cesta je snadná, to je cesta kde si chcete užít, kde chcete mít velký majetek, hodně peněz, dobrou práci a jen se veselit s přáteli. A kde jsem pak já? Někde na konci, pokud vám na mne zbude čas? Pak je ta druhá cesta, která je velice, velice uzoučká, kamenitá, z obou stran lemovaná hlubokými propastmi a noha vaše může kdykoliv sklouznout. Pokud se vydáte touto cestičkou, budu nad vámi bdít a chránit abyste neuklouzli. A pokud vydržíte do konce, vejdete do mého nebeského domu, který jsem pro vás připravil. Války, nemoci, utrpení, bolesti - to vše jste si sami vybrali. Nemohu chránit toho, kdo ve mne nevěří. Vybrali jste si svůj úděl sami. Ještě není pozdě, přehodnoťte svá rozhodnutí. A snažte se více přemýšlet.“ Když poprosíte Boha, vše vám vysvětlí. Stačí pokleknout před ním a s pevnou vírou prosit. Velice přemýšlejte, komu chcete sloužit. Dvěma pánům nelze sloužit.

Ještě tam byl dotaz jedné dívenky, že se její mamince zjevuje Satanáš v různých podobách. Je to možné, satanáš se vám může zjevit i jako anděl ve sněhobílém. Ať maminka vždycky, když se jí zjeví, řekne: Ve jménu páně, zmiz satanáši. Tak dlouho, dokud, ač nerad, odejde. To na něj platí. Pokud tam nemá lidi, kteří ho uctívají. Ani nevíte, čím si tací lidé zahrávají. Je to velice nebezpečné pro celou jejich rodinu – obzvláště, pokud chtějí mít i děti. Myslete na to, je to doopravdy věc, s kterou není radno si zahrávat.

Bandymu (Vilda, 15. 07. 2009 09:03)

Ano, respekt k lidem s jiným názorem, respekt k lidem s jiným viděním světa je velmi důležitý. Cením si lidí, kteří jsou schopni takto uvažovat. Kdyby se lidé mezi sebou více respektovali, bylo by na této planetě o mnoho lépe.

Vilda (Bandy, 14. 07. 2009 14:21)

S mou vírou v Boha je to jinak. Nevěřím, ale jsem loajální. Nelze nerespektovat něco, v co věří miliony lidí. Za všechno, co mne v životě potkalo si můžu sám nebo lidé z mého okolí. Opravdu nemám s Bohem nic společného. Ani jsem neměl. Bible je pro mne zajímavé čtení a dost.

Bandymu (Vilda, 14. 07. 2009 08:41)

Jednalo se opět o naše nazírání na život, nás věřících. Pro nás věřící je totiž Bůh naším otcem - protože věříme, že nás stvořil. Jelikož nás stvořil, tak se také o nás stará a záleží mu na nás. Jako každý otec, který se stará o své děti. Bůh/otec není náhražkou za naše vlastní otce. Je to ten, kdo stojí nad nimi. Protože oni jsou také jeho děti. Čili z pohledu Boha máme na tomto světě stejná práva jako naši otcové.

Avšak trochu nerozumím tomu, proč tě to tolik trápí. Většinou tomu, kdo v Boha nevěří, je to jedno. Protože pokud nevěří v Boha, tak z jejich pohledu někdo, kdo neexistuje nemůže být jejich otcem a proto je to netrápí. U tebe je to ale jiné. Ty mi připadáš jako člověk, který v existenci Boha věří, ale klade mu za vinu něco, co se stalo v jeho životě. Jako člověk, kterého Bůh zklamal a který s ním už nechce mít nic společného.

Vildovi (Bandy, 13. 07. 2009 23:43)

Tvá odpověď pro Fenixe je silně v rozporu s mým názorem. Ne každý si našel svého Boha. Někomu byl Bůh vnucen, někomu je Bůh sobě sám. Bůh není můj otec. Bůh je to, v co můžu, ale nemusím věřit. Můj otec zemřel. Já jsem otcem svých dětí.Zeptej se jich. Já nepotřebuji náhradníka. A vím, že žádný Bůh by za béčko nehrál.

Vilda (Bandy, 13. 07. 2009 23:35)

 

Mne si přesvědčil. Rozumím, proč volíš cestu, po které jdeš. Bůh Ti dává návod, jak se vyhnout zlu. Já nevidím nic, v čem bychom řešili problémy odlišně. Rozdíl je v tom, že Ty s Bohem, já bez něj. No a ? To že každý z nás věří v něco jiného , neznamená, že nemůžeme jít stejnou cestou. Příteli.

Pro Fénixe (Vilda, 12. 07. 2009 21:08)

Nenazývám Boha, Bohem křesťanským. Bůh je otcem všech lidí. Já sám nevím, jestli jsem vůbec křesťanem – nejsem v žádné církvi. Myslím si ale, že tak jako se řekne „otec“ v každém jazyce jinak, stejně tak každý národ nazývá svého Boha jinak. Myslím, že se jedná o boha jednoho, jen si člověk našel, za ta dlouhá léta lidské existence, pokaždé jiný způsob toho, jak v tohoto Boha věřit. Proto je tolik rozdílů ve vírách, proto je neustále tolik náboženských sporů. Oddělme skutečného Boha od toho, co si člověk za ta dlouhá léta sám přidal, aby se Bohu zalíbil. Zůstane nám potom Bůh opravdový, společný pro všechna vyznání.

Vilda (Pro Bandy, 12. 07. 2009 20:54)

Já tebe chápu. Zkus tedy pochopit i ty mne. Pro mě, jako věřícího, by měl člověk skončit v náruči Boha, protože Bůh je jeho otec. A k Bohu, otci, je jen jediná cesta – kráčet za ním. Jelikož pro mě je Bůh jen jeden, tak je pro mne cesta jen jedna. A každý, kdo kráčí za někým jiným, tak k Bohu nedojde, dojde prostě za někým jiným. Z MÉHO POHLEDU jde tedy po špatné cestě. Víš, jak v časopisech pro děti občas vyjde takové to „bludiště“, spousta zašmodrchaných linek – třeba myš, která má najít cestu vedoucí ke kusu sýra? Dítě má pak najít, která z nitek vede k sýru. Je jen jedna. Tak to je podobné. Opakuji – Z MÉHO POHLEDU je každá cesta, která nevede k Bohu špatná. Říkám ŠPATNÁ. Úmyslně se vyhýbám slovnímu spojení „CESTA ZLA“. To je zavádějící pojem. V některých nevěřících totiž vyvolává pocit, že když nevěří v Boha, a jdou po cestách zla, tak že my se na ně díváme, jako na zlé lidi. Cesta zla je to ale proto, že této cestě vládne zlo, a tomu kdo po ní půjde, se zle povede – tedy i člověku dobrému, mravnému – není totiž nikoho, kdo by ho na této cestě ochránil.

Já sám jsem si vzal dívku nevěřící. Protože před Bohem jsme si všichni rovni. Svou ženu miluji a nechávám jí svobodu v tom, jakou ona si vybrala cestu. Protože, jak jsem již psal, lásku v Boha nenaordinuješ, lásku v Boha nenařídíš. Pokud ONA SAMA nebude chtít. Nedovedeš si však představit, jaké je to někdy utrpení pro mě samého, když vidím, jak se někdy trápí světskými starostmi, a já ji v tom nedokážu pomoci. Říká-li tedy Bůh, neber si za ženu nevěřící, či ženu jiné víry, říká tím – Synu, vezmeš-li si takovou, budeš nešťastný. Budeš se trápit. Vezmeš-li si ženu jiné víry, budete se hádat, budete ve sporu. Tvá rodina tím bude trpět. A co se týče manželského sexu. Pokud se dva lidé milují, tak sex k tomu patří. Když je člověk zodpovědný, nevím proč se manželskému sexu vyhýbat. Zatím jsem nepřišel na to, proč bych se mu vyhýbat měl.

Pokud ti nevadí jíst ze špinavé misky, tak jsi svobodný. Co se týče auta – proč tedy občas slyším – chtěli jsme jet na dovolenou, ale rozbilo se auto, tak letos nikam nejedeme? Nebo – pokaždé, když ušetřím peníze, tak se rozbije auto a úspory jsou pryč. Nebo – propustili mne z práce a nemám z čeho platit leasing. Opět, a znovu – neříkám, že vlastnit auto je špatné. Chci auto, chci obětovat část svého výdělku na jeho provoz, tak si ho koupím. Nepochybuju o tom, že si s pomocí auta rozšíříš obzory. Proč by ne. Ale ty zase nepochybuj o tom, že mě, když se obětuju Bohu, se žádné obzory nerozšíří.

Také učím své děti matematice, fyzice a chemii. Také je učím literatuře a estetice. Také je učím slušnosti. V tom mezi námi není žádný rozdíl. O Bohu své děti neučím. Ty už teď ode mne víš o Bohu více, než jsem řekl svým dětem. Děti ví, že v Boha věřím, a ví, že kdykoliv by o něm chtěly něco vědět, tak se mne můžou zeptat. Moje matka, přestože byla silná věřící, mě také o Bohu neučila, jen když jsme se jako děti ptaly. Ale šla a stále mi jde příkladem. To je ten základ.

Přečti si znovu moje přípěvky – já přeci nikde netvrdil, že Křesťanství je majoritní. Já jsem psal, že ne všichni věřící (a tím jsem myslel všechny vyznání) chodí po cestách božích. Tvrdil jsem něco jiného. Je hodně povolaných (lidé, kteří se k víře hlásí), ale málo vyvolených (opravdových věřících). Nechápal jsem a pořád nechápu, k čemu jsi po mě chtěl tu statistiku. Bylo to jen proto, že si myslíš, že může být správné jen to, v co věří většina, majoritní část lidstva – tak jsi to myslel?

Fenix (Bandy, 12. 07. 2009 09:15)

Ale my s Vildou nehovoříme o víře v obecné rovině. My hovoříme o víře v Boha. V toho křesťanského.

Vilda (Bandy, 12. 07. 2009 09:12)

O tom, že cesta je jen jedna jsem mluvil. V tom si rozumíme. Nerozumíme si v tom, proč by měla být ta moje špatná. Jen proto, že není stejná jako Tvoje ? Vždyť ani ta moje není cestou zla.
Ano. Cítil bych se nesvobodný a omezený. Několik případů. Chci se oženit. Vezmu si dívku jiné víry. A mám hřích. To Bůh vztyčuje varovný prst. Chci se pomilovat se svoji ženou, ale dětí už máme dost. Ale smím tělěsně obcovat se ženou, jen když chci zplodit dítě. Tak se pro jistotu půjdu pomodlit. Ono i tělesná žádost je hřích. Nezdá se mi, žebych koupí auta ubylo mé svobody. Naopak. Rozšíří se mi obzor. To je podobné, jako tvrzení, že jíst z mísy je nesvobodné, protože ji pak musíš umýt.
Ne, nechci učit své děti víře v Boha, ať je jakýkoliv. Chci je učit matematice, fyzice a chemii. Chci je učit literatuře a estetice.Chci je učit slušnosti.
No a Tvoje pojetí mých výpočtů nic nemění na faktu,že křesťanství není ve světě majoritní, pokud jde o počet obyvatel. I islámská babička nutí své děti k obřadům, do kterých se jim nechce.
Nejdeš špatnou cestou. Já taky ne. Jdeme jen každý jinou. To nevylučuje společný cíl.

Vildovi a vsem (Fenix, 10. 07. 2009 14:25)

Recena Pzn:
Víra neni o cirkvi, ale ocloveku samotnem.pro nektere je Buh omezenim, zkusme premyslet nad tim co vsechno muzem a ne otom co nemuzem a jakym zpusobem nas to naplnuje.Myslim, ze jsi dobre pravil stejny nazor zdilime spolu a jsem rad, ze ses snami oto podelil urcite mame mnozi ocem premyslet a snad vsichni naleznou pravdu dokud nebude prilis pozde.

Pro Bandy (Vilda, 09. 07. 2009 21:31)

Vždyť ta cesta je opravdu jen jedna – ta, po které zrovna jdeš (tvůj život). Nejde jít po více cestách najednou (nelze žít dva životy). Život nelze zastavit, takže tu cestu musíš jít, ať chceš, nebo nechceš. Jako malé dítě jsi „vhozen“ na cestu (do života). Neurčuješ, kam půjdeš, to za tebe dělají do určitého věku tvoji rodiče. Až pobereš trochu rozumu, už si sám určuješ, jakou cestou půjdeš dál (jak naložíš se svým životem). Dojdeš k rozcestníku a vidíš, dvě cesty nebo více, to je teď jedno – řekneš si tahle je myslím ta pravá (a to je styl života, pro který ses rozhodl). A po ní půjdeš. Tím rozhodnutím se pro tebe stávají ostatní cesty špatné. Prostě nevedou tam, kam ty chceš.

Píšeš o omezení, nesvobodě. V tom je kus pravdy. Avšak – oženíš se - ztrácíš kus svobody, počneš dítě – ztrácíš kus svobody, koupíš si auto – ztrácíš kus svobody (musíš se o něj starat, dolévat benzín, olej, musíš platit pojištění), koupíš si dům – ztrácíš kus svobody (podobně jako u auta). Chceš se naučit hrát na piáno? Ztrácíš kus svobody (musíš x hodin týdně hrát). Koupíš si fotoaparát? Ztrácíš kus svobody (taháš se s tím po výletech, pak z toho děláš fotografie atd.). Je tedy to, co jsem teď vyjmenoval špatné? V žádném případě. Proč? Protože do těchto věcí se člověk pouští, když chce, když ho to baví. Do těchto věcí se člověk pouští, když jim chce kus své svobody obětovat.

Statistika – otázka byla „kolik lidí jde cestou tou správnou a kolik jinudy.“ Jak jsem psal Michalovi – je rozdíl mezi „věřícím“ a „Věřícím“. Nestačí jen hlásit se k víře, ale i se tak chovat. Čili přestože máme nějaký statistický počet, je bezvýznamný. Protože známe jen, kolik procent lidí se ke které církvi hlásí. Nepoznáme z toho, jak kdo opravdově tu víru bere. Například – bude babička, která je silně věřící a její dcera, zeť a 2 vnučky musí chodit povinně do kostela. Nechodí tam rádi, ale musí. Takže z toho vychází - jedna silně věřící, která možná chodí po cestách božích, a 4 z přinucení. Vem si to v globále, a ty počty budou ještě nižší.

Pro Michala (Vilda, 09. 07. 2009 20:30)

Jak málo stačí k tomu, aby člověk odsoudil člověka. Jak málo stačí k tomu, aby jeden naskládal druhému na záda obrovský náklad odpovědnosti za to, co nikdy neudělal. Kolik si myslíš Michale, že jsem upálil lidí? Kolik si myslíš, že jsem si nahrabal majetku? Jaká je „Ta moje církev“, co myslíš? Neznáš mě, ale už jsi mě odsoudil. Stejně jako kdysi soudila inkvizice, dnes soudíš ty mne. Máš spoustu otázek – „Proč?“. Vzpomeň si, co jsem ti prve psal – „Tys potřeboval odpovědi na své otázky. Člověk hledající odpovědi, je člověkem žíznícím na poušti. Potřebuje pít, ale ne vždy se mu vody dostane.“ To jsou ty otázky. To jsou ty otázky, které tě trápí.
Také jsem hledal odpovědi. A některých se mi dostalo. Zeptám se tě - kdo může mít silnější víru? Ten, kdo o všechno přišel, ten kdo všechno ztratil, je na kolenou a jediné co mu zbývá je jeho život a víra v Boha? Nebo ten, kdo žije v blahobytu, luxusu a netrpí nouzí? Hádej. Kdo byli pupkatí kardinálové, kdo byla inkvizice? Byli to nějací chudáci? Nebyli, a přesto si říkali „věřící“. Co chudí lidé, kteří nic neměli a bojovali každý den o přežití a věřili v Boha? To nejsou věřící? To jsou Michale také věřící. Stoupnul by sis teď před ně a vmetl jim do tváře, že mají na svědomí tisíce upálených, tisíce hladových? Tak kdo vidí svět černobíle?
Víra byla nejsilnější v dobách, kdy člověk trpěl, kdy neměl tolik jistot. To se člověk na Boha obracel z celého srdce. To byly jeho modlitby nejvroucnější. Tehdy byl člověk Bohu nejblíže. Jak daleko je však člověk od Boha dnes? U nás je teď blahobyt (oproti jiným, opravdu chudým zemím). Za co se chceš modlit dnes z celého srdce? Za nové auto? Za nový dům? Taková modlitba nebude nikdy opravdová – nebude ze srdce. Proto dnes člověk na Boha kašle a plive na jeho jméno. Uctívá jiné bohy, nebo žádné, protože chce majetek, chce úspěch, chce si užívat a to by od Boha nikdy nedostal. Proč by to nedostal? Protože Bůh je pro nás jako náš otec. Záleží mu na nás. Nechal by snad správný otec dítě jíst jenom sladkosti a laskominy? Ne, dal by mu stravu pestrou, aby dítě prospívalo. Nechal by otec dítě jenom válet na kanapi? Ne, správný otec pošle dítě do školy, aby se něco naučilo. Aby z něj něco bylo. A věří-li dítě svému otci, jde po jeho cestě – po cestě, kterou mu ukázal jeho otec.
Jdu-li po cestě svého otce, je to pro mě dobrá cesta. A je mi líto ostatních, kteří nevidí to co já, kteří jdou po cestě jiné. Nevidím v nich zlo, jak píšeš, je mi jich jen líto. Je mi líto, že neměli to štěstí a neviděli. Nejsem ten, kdo by se jim proto posmíval, nebo je za to nenáviděl, protože stačilo málo a šel bych po cestě stejné. Proč bych to ale měl skrývat? Proč bych to ostatním neměl říci? Proč bych si to měl nechat pro sebe?
A proč jsou zátopy? Nevím. Jak bych také mohl? Nejsem vševědoucí, a nemám patent na pravdu. Nejsem také v žádné církvi. Jsem obyčejný člověk, který se řídí svým srdcem. Hledal jsem Boha a myslel jsem, jak je strašně daleko, a najednou jsem ho našel ve svém srdci.
Kdy už my lidé konečně začneme vidět, kdy už my lidé konečně začneme slyšet?

Michale (Bandy, 09. 07. 2009 19:58)

Nebylo by správné vinit Vildu z hříchů církve, které učení bere za své. Jeho víra je jeho vírou. Jen ti co ji zneužili se zase modlí ke stejnému bohu. Je zvláštní jak na stránkách zasvěcených Satanu, hovoříme o Bohu.

Pro Vildu (Michal, 09. 07. 2009 14:46)

Tvrdíš,že nikomu nic nevnucuješ,ale na druhou stranu všichni ostatní jsou pro tebe zlem.Jedině ta tvá cesta je ta správná.Ostatní cesty míří v branu pekelnou.Má pravdu tvůj odpůrce,že na cestu jsem vrženi,ale ta cesta není rovná a bez křižovatek.Každý má pravo si zvolit na křižovatkách života tu svojí cestu.Tvrdíš,že víra tvá v boha ti pomůže.Neberu ti Tvoje přesvědčení a zase je zde to ale.Nedavno jsem psal,že cosi přichází a nebude to tak dlouho trvat.A ono to přišlo.ZÁTOPY.Proč zrovna v Tvojí oblasti.Proč bůh dopustil,že právě tam,kde má nejvíce svých stoupenců?Proč dopustil,aby zde umírali lidé,kteří mu věří?Proč kdysi umírali lidé hladem a trýzní,když stavěli obrovské stavby pro Tvého boha?Proč inkvizice upalovala lidi jen proto,aby získala jejich majetky?A těchto proč je tolik,že to vidá na celou knihu.Nejsou to náhodou hříchy te Tvojí církve?A i dnes,se tváříte,že nic nevíte a druhé ihned označíte za zlo.V tom případě v Tvojich očích jsme všichni,kteří věří v něco jiného
Satani.Ano pak jsem Satan a rád to přiznám.

Vilda (Bandy, 09. 07. 2009 11:17)

Vysvětlivka mi to trochu komplikuje. Je-li cesta život, musí být jen jedna.Životů víc nemám. Jsem-li tedy na tuto cestu vhozen, nemám možnost volby. Nemůžu si vybrat kudy půjdu. Cesta je jen jedna. Jinak bych to chápal, kdybych zrozením byl postaven na rozcestí. Ale to ještě nemám žádnou zkušenost pro volbu. Pokud je začátkem cesty-života zrození duševní a duchovní, pak se mohu vypravit. Stále ještě nevím, kterou cestou. Ty tvrdíš, že ta správná je cesta Tvoje. Cesta víry v Boha.Nemyslím, že je špatná , jen nevím, jestli je nejlepší. Pro Tebe snad. Já bych se cítil omezený, nesvobodný.
Poku jde o statistiky, myslím, že není složité se dopočítat. V Česku je 10 procent věřících. V Evropě už 30, ve Spojených státech přes 60. V Asii s výjimkou Číny skoro 90. Porovnám-li tedy počet lidí všech vyznání, vychází mi, že křesťanství není většinovou vírou na tomto světě. Víc jak polovina lidstva jde tedy cestou špatnou ? Nejdou přece tou Tvoji. Snažím se hledat důvod Tvého přesvědčení. Neodporuji Ti. Jen nerozumím.

Pro Bandy (Vilda, 08. 07. 2009 23:22)

Nejprve vysvětlivka – mluvíme li o cestě, je to v podstatě život člověka a to jak s ním naloží. Čili není možné „nevypravit se na cestu“ – ty by se člověk nesměl narodit. Každý z nás byl na tuto cestu „vhozen“ a je na každém z nás kudy půjde.

Pro mě jako věřícího, jsou cesty dvě – špatná a dobrá, takto já nahlížím na sebe i na ostatní – tak jak jsem odpovídal tobě. Dobrá cesta pro mě je věřit v Boha. Kdo v něj nevěří, je z mého pohledu na špatné cestě. Co je na tom špatného si toto myslet? Proč to lidi tolik rozčiluje? Mám přece právo na svůj názor, mám přece právo vidět věci po svém. Lidmi, kteří jsou z mého pohledu na špatné cestě, neopovrhuju, nedívám se na ně skrz prsty, mám je rád. Mají pro mě stejnou hodnotu jako kterýkoli věřící člověk. Proč tedy tolik zášti?

Hemenex psal, že cest může být x+1. Proč tedy na to nepřistoupit? Proč se zbytečně hádat? Protože, ať jsi věřící, či nevěřící, stojíš li na rozcestí, musíš si stejně jednu z těch „x“ zvolit. Nelze jít po více cestách najednou. Čili dáš jedné z „x“ přednost. Zůstává tedy pro tebe jedna jediná – ta dobrá (přeci bys nešel po cestách, o kterých si myslíš, že jsou slepé, nebo že vedou jinam, než potřebuješ, nebo že tě některá z nich zavede do záhuby). Vidíš li ostatní lidi jít po jiné cestě, co si o nich budeš myslet? Že jsou na špatné cestě? Tak to jsi na tom stejně, jako my věřící. Nezáleží totiž na počtu cest, záleží na tom, nakolik věříš, že tebou vybraná cesta je správná. To je to, co jsem napsal Hemenexovi.

O čemže to vlastně mluvíme? Přece o ničem menším, než o životě. A to já beru vážně. Vše co sem píšu myslím vážně, a neberu to jako prázdné plkání.

A statistika? Moc dobře víš, že něco takového nemůže existovat. Jak by asi vypadali dotazníky pro tuto statistiku? Myslíte si, že jdete po správné cestě? Zatrhněte ano či ne :). O objektivnosti nemluvě. To že lidská víra může být slabá, o tom se přeci píše už v bibli. Ten kdo má víru slabou, hledá cesty okolo a lehce zbloudí ze správné cesty. To se může stát komukoliv. To by bylo téma na jeden celý blog.

Modlit se za tebe? Proč bych to dělal? Proč pomáhat někomu, kdo říká, že je v pohodě a že to všechno zvládá? Nejsem takový dobrodinec. Nejsem také obchodník s vírou, který říká – když budeš dobrý, dobře se ti povede, v nebi budeš mít zámek ze zlata – něco za něco. Nejsem ani lovec duší, který když získá dušičku, udělá si další čárku. Jsem jen ten, který ti říká – je tu jedna cesta. A ta je pěkně těžká. Je jen málo z nás, kteří došli na její konec. Chceš-li, můžeš po ní jít.

Vilda (Bandy, 08. 07. 2009 20:31)

Hemenexe ses ptal, proč se hádat o tom, kolik je cest. Mně si říkal, že nejdu-li cestou Boží zvolil jsem jinou, tu špatnou. Z toho soudím, že mám na výběr jednu cestu, tu Tvoji a pak spoustu těch špatných. Máš k dispozici nějakou statistiku, kolik lidí jde cestou tou správnou a kolik jinudy. Já vím, že mezi těmi, kdo věří v Boha je spousta sporů, která cesta k Bohu je správná.Katolík, luterán, husita, ortodoxní,anglikán, výčet zdaleka není konečný. O čem tedy hovoříme. Mluvíme jako dospělí nebo si jen tak geglem.
A pokud nevím, kam chci dojít, nevypravuji se na cestu. Když vím kam jdu, ptám se, jak, jak dojít. Nemusíš se za mne modlit

Pro Hemenex (Vilda, 07. 07. 2009 23:11)

Proč se hádat o tom, kolik je cest? Důležité je, co se skrývá na jejich konci. Pokud to víš, a víš, kam chceš dojít, a víš, že kráčíš správným směrem, jsi šťastný člověk. Pokud nevíš, za čím jdeš, nevíš, kam chceš dojít, nevíš, jestli jdeš správným směrem, to si myslím štěstí nepřináší. Život přece není rovnice, kam si můžeš libovolně dosazovat.

Kdo věří v Boha, ví, kam chce dojít. Ví, po které cestě se má vydat. Ví, co ho na jejím konci čeká. Pro snazší cestu má k dispozici ukazatele, které mu tu správnou cestu ukazují. To je například bible.

A jak je to s jistotou? Kdybychom ji měli, nejednalo by se o víru, ale o vědění. Protože když víš, nepotřebuješ přece věřit. Proto je ta cesta tak složitá a ne každý po ní dovede jít. Je spousta věřících, kteří by po ní chtěli jít, ale málokteří po ní opravdu jdou. Je spousta povolaných, ale málo vyvolených.

pro Fenixe (Hemenex, 06. 07. 2009 22:16)

Nejsou jen dvě strany, cesta Boha a cesta Satana. To si jen křesťané myslí, že mají patent na Pravdu. Existuje x+1 stran (cest), přičemž za x si můžeme dosadit počet všech nadpřirozených bytostí ve které lze věřit a ta jednička navíc? To je pro ty co nevěří v nikoho a v nic. Taky jedna ze stran (cest).
Svět je opravdu, možná, tak černobílý jak tvrdíš ale kde berete tu jistotu, že zrovna vy to vidíte správně?

Pro všechny (Vilda, 06. 07. 2009 14:10)

Jeden odkaz týkající se Satana: http://www.vira.estranky.cz/clanky/o-satanovi/nejmensi-z-nejmensich

Pro Bandy (Vilda, 06. 07. 2009 14:08)

Cesta k Bohu je dobrovolná. Stejně jako nemůže muž ženu přinutit, aby ho milovala, či žena přinutit muže, aby miloval ji, stejně tak tebe nemůže nikdo nutit milovat Boha. Bůh je natolik moudrý, že ti to právo volby dal. Pokud se cesty k Bohu vzdáváš, z našeho pohledu věřících stojíš na jiné, špatné cestě - kvůli tomu se na nás prosím nezlob, tak to prostě my vidíme. Nikdo z nás ti za to ale nemůže nadávat, nikdo tě za to nemůže nenávidět. Byla to právě ta tvoje svobodná volba, na kterou, jak píšeš, máš právo. A každý věřící by toto právo měl respektovat. Avšak popíšu ti jedno své vidění. Možná ti trochu otevře oči. Byla to veliká jáma. V té byli naměstnáni lidé až po kolena v bahně. Neustále chodili dokola, uvnitř té jámy. Byli smutní a oči pořád upřené do toho bahna. Najednou se jeden z nich podíval nahoru. Vztáhnul ruku a někdo ho za tu ruku z té díry vytáhnul. Na okraji té díry totiž seděli dva andělé. A trpělivě čekali, až se na ně někdo podívá a natáhne ruku. Možná to tak s námi lidmi je, šlapeme v bahně, protože nic jiného neznáme, ale až se jednou podíváme nahoru, uvidíme pomocnou ruku.

Fenix (Bandy, 05. 07. 2009 23:07)

Představa, že si nesmím vybrat stranu vyvolává ve mně nedůvěru. Já si chci vybírat a chci mít na to právo. Žádný tajtrlík a je jedno jak se jmenuje, mi do toho nebude kecat.Nechci aby mě chránil. To umím sám. Když jsem se ochránil před Bohem, pak Satan je usmoklený béčko. Cestu si vybírám já. Já rozhodnu, kdo mě smí následovat. Tomu se u nás v Olomouci říká sebevědomí. To je jediné, co mám.

Bandy (Fenix, 04. 07. 2009 22:42)

No stim scela stebou nemohu souhlasit i kdyz te chapu jak to myslis.Zadna stredni cesta neexistuje bud jsi na strane druhe nebo te prvni s rozdilem ze kdyz nechas Boha aby ti porozumel pochopis i jeho. stava se tvym otcem a ty jeho synem a nejsi jeho otrok.Chtel jsem jenom rici ze nemas apsolutne sanci si vibirat nejakou treti stranu jak mile se stranis Bohu tam Satan natebe ceka i kdyz nechces slouzit satanu on ti pomalu vibere svoji cestu poktere pomalu pujdes pomalu a nenapadne.
Znam to ze sve skusenosti dlouho jsem byval i bývam napochybach.Zdase ,ze te Buh omezuje,ale prave naopak on te chrani a ví co je protebe dobre je to dost tezke napochopení teto filozofie,ale je tedy podle meho z uvazení sparvna.Clovek aby spravne porozumel si to musi zazit a porovnat Boha se Satanem a rict si co ti nabizeji a jaky to ma smysl. myslim ze do budoucna budeme vsichni prekvapení.

Fenix (Bandy, 04. 07. 2009 12:02)

V mnohém s Tebou souhlasím. Pojďme, ale zkusit jiný pohled. Například tento
Je jedno, jestli sloužím Bohu nebo Satanu. Pořád jen sloužím. Stále jsem sluha, otrok. Co takhle stát se svobodným člověkem. Věřit v sebe a v ty, co tě mají rádi. A na Boha i Satana se dívat z výšky svého poznání jako na zajímavé hračky.
Tak a teď jsem si to rozlil dole i nahoře. Hezké prázdniny.

pro Michala (Fenix, 04. 07. 2009 02:13)

Tak trochu te chapu zaroven pochvaluji Satanovi za opět dobre vikonanou praci.
Cítis se byt panem sam nad sebou,ale pritom jsi pouha loutka.Satan se ktobe neotocil zady jako jiní.Podle me mu skaces na velmi dobrej spek takovi ten dobry bombonek, pozdeji budes muz prezpalubu.Ty mas intelektual, ktery mrhas do prazdna,ktere te zachvili pohlti.Lidi jako ty maji moznost konat dobre skutky, proc to neviuzit? desite dobro ? nebo si vibiras stranu, ktera je jednodusi?ktere te naplnuje vice? Coz ume je jednodusi strana znamena zlo. A jestli jsi uz zkusil dobro ktere te zklamalo jses si jisty ze to co te zklamalo bylo dobro a ne samotne zlo ?Satan je nejvetsi Psycholog jake lidstvo ochutnava. Mozna si rikas ze ja ti nerozumim ja rozumim tomu cemu slouzis a i ja jsem vecne na pochybach a radeji si vybiram spatnost nebot jeto jednoduche a pro vetsinu spolecnost vice chapave.
Ti co slouzi panu temnoty kteri se chteji vratit zpet k pravde se malo komu podari se obratit k dobru ten ktery je svira je jentak nepusti jistotu mohou mit ze nikdy nebudou sami ve svich problemech i kdyz se zda ze jsou sami.Preju ti hodne stesti v tom cem pokracujes.

Michal (Bandy, 29. 06. 2009 23:02)

 

Údernost Tvým textům nechybí. Jsou tajemné a temné. Velmi lákavé. Já nepochopil o čem jsou. Já nepoznal co chceš sdělit a komu ? Ani moje žena tomu nerozumí. Mou dvacetiletou dceru to rozesmívá. Sama správná slova jako z učebnice. Je mi líto, že víc Tě pochválit nemůžu. Co bys taky za deset minut chtěl.
Uvědom si, prosím, že se nepřu s Tvým názorem. Jen s jeho prezentací.

pro Michala (Saty, 19. 06. 2009 10:17)

Ahojky Michale. Já beru Satana jako dualitu, jakousi šedou eminenci ve stínu Boha, ale stejně silnou, která tu musí být aby byla rovnováha. Psala jsem podobný básně jako ty v době, kdy mě oslovil gothic styl...spíš to byly pokusy o básně, něco jako výkřik do prázdna. Tvoje se mi líbí a hodily na Black, nebo Death Metall. Máš už nějakou báseň zhudebněnou? Teď už mi gothic tolik neříká, vytvořila jsem si vlastní styl a vlastní výklad mýtů kolem Boha i Satana. Mýty a tajemno mě stále láká, ale vidím to teď všechno v jasnějších barvách.
Je dobře že píšeš tak jak cítíš, piš hodně tak jako jsem psala já. Chce to ze sebe dostat, slova, věty, myšlenky, sny a bouře pocitů, pak se hladina zklidní a nebe vyjasní. Potom podáš ruku světlu i tmě a tak by to mělo být, ale hořkost nad lidskou nenasytností a pohrdání církví v tobě zůstane.

Pro Saty (Michal, 15. 06. 2009 12:19)

Ahoj moc děkuji.Máš pravdu,že je to ponuré.Tak to většinou cítím.Nemyslím si,že by jsi to měla rozlité u obou.Už tato stránka ti bude dána k usmíření s naším pánem.Sama jsi řekla,že to je ten nejkrásnější anděl.U mě je právě ta temnota a mýty prostoupena.Cítím jí a píši a skládám to co cítím.Napsal jsem i pár textů s sláskou,ale nakonec to stejně dopadlo,jako vždy.Zlo totiž prostupuje každým.Někdo o něm píše a jiní podle něho konají.Určitě víš do které skupiny patřím.Ublížit je velice snadné.Já jednám tak,jak chci aby se mnou jednali i jiní.Na hrubý pytel,ocelová záplata.Pokud se jedná o to studio,je to soukromé studio kamaráda.Tomu předám texty a skupiny,které u něj nahrávají si samotné vyberou,to co se jim líbí.Mám tu dva poslední texty co jsem dokončil dnes.NOVÁ CESTA a POLIBEK.
NOVÁ CESTA
Satan,Lucifer,Belial a Leviatha,Střílíš šípy do světových stran.
Bast,Ištar,Tundre a Naamah,oči září,překračuješ ďáblův práh.
Lucifer zažehnutým světlem na cestu ti svítí,na cestu tvým srdcem zvolenou.
Ty probouzíš se ránem s černou růží na prsou.
Cesta rovná není ani zlatem dlážděná.Na cestě ti jeho světlo svítí,na tu cestu trnitou.
Ta cesta je ještě dlouhá,v jejich očích prokletá.
Otevři již svoje oči a zasaď bohu ránu satanskou.
Přivoň k svojí růži černé a sevři boží srdce rukou ledovou.
Kolem tebe zrádné chrámy hoří,kráčíš cestou tajemnou.
V dálce Lucifera světlo září,jako měsíc nad hlavou.
POLIBEK
Pláně ledové,věčný klid.Polibky mrazivé,luny třpyt.
Lásky tajemné v oblacích,hroby spojené v ledovcích.
Milenci zmražení v hrobech svých,Teplo hřejivé v branách ledových.
Hroby průsvitné,nový den.Pláně ledové,krásný sen.
Polibek smrti,polibek poslední.Doteky rukou,objetí večerní.
Polibek noci,půlnoční.Milenci věční tady spí.
Z ledovců třpytící náhrobek,nikdo již neslyší jejich dech.
Na věčné časy tady spí,milenci věrní,milenci ledový.

Tak nevím,zda se ti bude líbit.U té první jsi určitě hhned pochopila,že jsem měl v ruce Satanskou bibli.Nemohu si pomoc,ale takto to cítím.Budu rád,když řekneš svůj názor.Přeji krásné dny.Michal

pro Michala (Saty, 14. 06. 2009 10:09)

Myslím že je dobře, že necháš všemu volný průběh, že napíšeš to co ti proběhne hlavou, ať je to báseň, text k písni, nebo jen napsání komentáře. Všechno tohle o tobě vypovídá. Ten text je jako symbol, symbol který je do lidí vryt staletími.
Já se snažím na jedné straně bořit staré mýty, na druhé zas vytvářet nové a proto, jestli existuje Bůh a Satan, budu to mít rozlitý u obou. Tvůj text je chmurný a zlověstný. Odpovídá starým mýtům o zlu. Proč tomu tak je, vždyť zlo se nehalí jen do černé barvy a nedotýká se lidí jen za temných nocí, je tomu právě naopak, protože většina zla se stane ve dne. Noc je určena fantazii. Samotný Satan byl nejkrásnější z andělů. Nemyslíš Michale, že je to všechno trochu jinak? Byla bych ráda kdybys nám napsal ještě něco z tvojí tvorby a ještě jsem se tě chtěla zeptat, ty spolupracuješ s nějakým studiem? Přeju ti hezkou a klidnou neděli.

pro Vildu (Saty, 14. 06. 2009 09:34)

Je nádhera číst co jsi napsal. Připadlo mi, že jsi člověk, který si už vyřešil všechny svoje otázky a pomádá vyřešit otázky druhým.

Všem,kteří napsali (Michal, 10. 06. 2009 15:43)

Na něco jsem zapomněl.Od té doby,kdy se mě tato věc přihodila se stalo ještě něco zvláštního.Začal jsem psát texty pisní.Podivné je to,že doti rychle a přímo vše ze mě prýští.Je to,jako drogy,kterou nejde ovládnout.Zrovna dnes jsem dokončil poslední,kterou jsem odeslal do studia.Snad i z ní pochopíte vše ostatní.
KRVAVÝ RÁM
Za nocí temných,kdy hrady své mění a vítr zpívá píseň tesklivou.
V hodině půlnoční,kdy tváře se změní a hromy duní krajinou krvavou.
Vrací se ten,jehož jméno v klášterech zapsáno není,vrací se ďábel sám.
Poslední noc,poslední sen,který vše kolem změní,
krvavý ďáblův rám.
Černé vlasy v písni větru vějí,život věčný odměnou.
V zkrvaveném rámu dívka k pekel bráně míří a hřbitovní kvítí u nohou.
Temné je nebe,černé je srdce,rudý je krvavý obrazu rám.
Černý je oltář,rudé jsou oči,temného anděla pekelný ráj.
Naposled uslyší smečky vlčí vití a tělo na oltář černý pokládá.
Za svitu černých hořících svící se temnému andělu odevzdá.
Jen krvavý rám a hřbitovní kvítív komnat tmavé zůstanou.
Za svitu měsíce a vlčího vití z legendy prastaré povstanou.
Temné je nebe,černé je srdce,rudý je krvavý obrazu rám.
Černý je oltář,rudé jsou oči,temného anděla pekelný ráj.
Nevím zda se to všem bude líbit,ale takový text mám hotov za deset minut.Jde to samo ze mě.Snad pochopíte.Michal

Pro Vildu (Michal, 10. 06. 2009 14:36)

Děkuji ti za tvůj názor.V jednom máš velkou pravdu.Ten smutek a beznaděj.Je toho však více.Opravdu nejsem z těch,kteří chtějí pouze škodit a mstít se na jiných.To nechávám někomu jinému.Tomu,kdo na to má právo.Né však svaté právo.S tou řekou,bylo krásné přirovnání.Já však vidím i její dno a čirost.Nemohu říci,že by byla,jako křišťál čistá.Spíše opak je pravda.I já ti přeji sílu a štěstí.Michal

Pro ratku. (michal, 10. 06. 2009 14:24)

Ano máš pravdu.Opravdu máš dost společného co já.Ono říkat za všech okolností to co si opravdu myslím není jednoduché.Ta síla musí pramenit z něčeho silnějšího.Máš pravdu i v tom,že ostatní lidé na nás pohlížejí,řeknu to slušně"divně".Ať již to je oblečení,myšlení nebo se stranění.Jsme prostě jiní,nežli ti,co se ohánějí církví a bohem.Prostě to co řeknu i tak podle toho jednám.I já ti přeji mnoho štěstí a nic si nedělej z toho,že nás jiní nechápou.Michal

Pro Saty (michal, 10. 06. 2009 14:11)

Ahoj Saty.Je dost těžké napsat všechno.Snad jen pár těch,které jsou až moc těžké i pro mne.Není to tak dávno co u vedlejšího stolu se dojednávaly akce,které se pak opravdu uskutečnily.Viz zprávy v TV.Spolčení několika různých vedoucích navzájem se pak tolerujících a přísliby vzájemné pomoci při těchto akcích.Jinde zase přiznání se a vychloubání
s těžkým ublížením.Věřící se zlatým křížem na hrudi
s kterým se vychloubá a při jeho slovech běhá mráz po zádech.Velcí podnikatelé,kteří se chlubí více auty,ale i tím,jak obrali své zaměstnance.Je toho
mnoho.Podle mě je již čas na změnu.Né politickou.Ta nic neudělá.Zase jen pro sebe a své známé,ale právě změnu vnitřní.Já osobně nechci za krvácející ránu od zasažení kamenem dávat chléb.Jednoho dne tu bude někdo,kdo je spravedlivý ke všem.Né jen pro ty bohaté,kteří si koupí zlaté kříže a jdou se vyzpovídat a pak opět jsou horší než-li sám ďábel,ale i pro ty ostatní,kteří mají srdce a smysl pro spravedlnost.Já jsem něco získal a jsem tomu vděčný.Neumím zradit,nebo potopit kohokoliv,jen pro pár zlaťáků navíc.Jsem sptavedlivý k sobě a i k ostatním.Vím,že co se stalo mě se možná zítra stane někomu jinému.Nebojte se toho.Pokud nezradíte ani vás nezradí.Není čeho se bát.Pokud se jedná o zmíněný datum.Periódy se opakují.Proto jsem řekl,že se vše již blíží.Roky jdoucí zpět nemusíme připomínat.Jen je vyhledat a dpověďi příjdou samotné.Michal

pro Michala (Vilda, 09. 06. 2009 10:04)

Myslím, že jsi člověk s velkým srdcem a proto tě doslova týrá vše, co se kolem děje. Tys nepotřeboval kostel. Tys potřeboval odpovědi na své otázky. Člověk hledající odpovědi, je člověkem žíznícím na poušti. Potřebuje pít, ale ne vždy se mu vody dostane.

Píšeš, že ti teď všechno jde, přesto však z tvých řádků cítím velký smutek a beznaděj. Možná, že teď, stojíš před oázou a piješ vody z plna hrdla. Avšak mám pocit, že ta oáza není skutečná. Polož si otázku. Utichá ta žízeň?
Může se totiž stát, že člověk oázy najde, pije vody, ale žízeň neutuchá. Žízeň je čím dál více palčivější. Potom je načase probrat se z toho snu. Nechat rozplynout tu fata morgánu a dojít si pro vodu opravdovou.

Hledej odpověď na to, co znamenal tvůj špatný zážitek z kostela. To je první věc, s kterou by ses měl vyrovnat. Pro odpověď nemusíš chodit daleko - myslím, že ji nalezneš sám v sobě.

Pamatuj- kdokoli tě může vykázat z kostela. Je to jen stavba. Je však jeden kostel, z kterého tě nikdo nevykáže. A není to kostel, je to chrám. Ten chrám nosíme všichni v sobě. Ve svém srdci. Někomu se v něm usídlí Bůh, někdo je v něm sám a někdo do něj vpustí zlo.

Jsi člověk vnímavý a máš srdce veliké. Zatím váháš koho do něj vpustit. Nespěchej. Zkus nejdříve najít odpovědi na své otázky.

Je dobré, když se zastavíš a pozoruješ lidi. Také to tak dělám. Připadám si potom, jako když sedím na skále a dívám se, jak líně plyne řeka. Lidé totiž fyzicky vyrostou, ale po psychické stránce jsou to pořád malé děti. Hádají se o hračky, o to, čí táta je lepší, nebo chtějí všechno hned. Chtějí své pamlsky a chtějí si jen hrát. Ale ty hračky už jsou jiné - pro dospělé. Na děti se však člověk proto nesmí zlobit, ani jimi opovrhovat. Neboť oni nevědí, co činí.

Jako například jednou. Byl jsem se svojí dcerkou na procházce. Ona miluje motýly, kytičky, broučky, prostě vše co je kolem nás. Rozběhla se za kytičkou. Na zemi lezla beruška. Bohužel jsem dcerku nestačil zastavit. Na zemi po berušce zůstal jen flek. Neměl jsem to srdce jí říci, co udělala, bylo by jí to líto. Avšak mi vytanulo na mysli. Vždyť my jsme všichni také takoví. Honíme se za kytičkami a občas si ani nevšimneme, že při tom někoho zašlápneme. Zůstávají po nás krvavé fleky. Je to strašné, ale stejně jako já se nezlobil na svoji dcerku (neudělala to naschvál), tak se Bůh nezlobí na nás. Je mu líto těch zašlápnutých berušek a snaží se nás naučit chodit tak, abychom dříve, než se rozhodneme utrhnout nějakou kytku, více přemýšleli a dávali při tom pozor, kam šlapeme.

Michale, držím ti palce, ať se správně rozhodneš. Nezapomeň na jedno. Nikdy není pozdě vrátit se k rozcestníku a vybrat si znovu cestu, o které si myslíš, že je ta správná.

pro Michala (Saty, 07. 06. 2009 20:40)

Ráda ti nechám prostoru kolik chceš. Málokdo se k podobným věcem vyjadřuje s takovým klidem a nadhledem jako ty, tak klidně piš. Tvůj zážitek je opravdu nevšední a emotivní. Souhlasím s tebou, že náboženství, ať je jakékoliv, lidi rozděluje místo toho aby je spojovalo. Ti chytří už v začátcích vycítili velkou šanci jak manipulovat s lidmi a učinili je poslušnými a jak si pro sebe zajistit moc a nedotknutelnost zásluhou jejich fiktivních a vymyšlených rozhovorů s Bohem. Já se do kostela občas zajdu podívat, to když jsem někde v jiném městě a čistě ze zvědavosti. Dívám se na ně jako na kulturní památku. Nic jiného mi to nedává a nic tam nezažívám, myslím žádnou pokoru, nebo pocit že jsem na místě které je postaveno aby hlásalo Boží slávu. Spíš mě napadají jiné myšlenky, to hlavně když je kostel vyzdoben zlatem, které bylo pořízeno za peníze chudých lidí. Když se dívám na lavice, říkám si, kolik asi lidí tu marně šeptalo svoje modlitby v naději že někdo shora pomůže, místo toho, aby se sami sobě vzájemně snažili pomoci. Mám svůj vlastní pohled, který pro církev vůbec není lichotivý. Nestraním se lidí jako ty, naopak a přitom jsem ale docela dost opatrná na důvěru k nim. Prozraď něco o tom tvém pozorování okolí. Má to nějakou souvislost s rokem 2012?

odpovědi (Michal, 06. 06. 2009 19:05)

Zdravím a děkuji za vaše názory.Pokusím se na ně opovědět.Jsem jen sám i když vím o ostatních v mém okolí.Máš pravdu,že jsem k sobě,ale i k ostaním tvrdší.Dá se říci,že i poznám na člověkovi zda je upřímný a nebo chce jen ublížit.Cítím v něm určitou energii.Nikomu nedoporučuji spoléhat se na ostatní.
Byl jsem také na dně a vím co to s člověkem dokáže udělat.Dnešní doba je už taková.Nikoho nechci přesvědčovát o své pravdě.Ta je však taková,že při oné poslední návštěvě k...... nevím zda to byl bůh a nehodlám to řešit ukázal na mě a druhou rukou mě mě z něj vykázal.To,že se oltář pohnul a venku se strhla bouře mohl být pouze úkaz,nebo také ne.Před oním k....... stál muž v rudém dlouhém kabátu a s rozevřenou náručí.Jakmile jsem se vyprázdil.Zmizel a zmizela i bouře.Od té doby jakmile se jen přiblížím ke k...... začíná to znova.Ta sílá je opravdu uvnitř mě.Nezneužívám jí.Nikoho nevyhledávám.Lidé jsou dnes spíše zlí a chamtivý.Satanismus vnímám,jako novou víru,která má pána,který neodpouští,ale dodává sílu.Je pravda,že se dá i ublížit,ale proč?Každý sám zaplatí za svoje jednání.Někdo dřív,někdo později.
Já již zaplatil.Dnes se musím pousmát nad lidmi,kteří odsuzují jiné a přitom chodí do svatostánků,kde se modlí a jak opustí ono místo jsou horší než ďábel.Ten je spravedlivý.Oni jsou pouze chamtivý a jdou za tím svojím i přez mrtvoly.Nedivím se že satanova víra vítězí.Musí,protože ti velcí křesťané jsou jen a jen pouze vypočitatelní chamtivci v rouše beránčím.Osobně si myslím,že svět se nikdy nezmění.Je pouze na každém z nás,kterou stranu víry si sám vybere.Věřit je jedna věc,ale učinit pro to něco a jednat dle této víry je věc druhá.Jsou určité periody,které se opakují.Ta doba příjde a není daleko.Posaďte se a sledujte hodinku své okolí.Budete překvapení co se okolo vás děje.Proto až k tomu dojde,nikdo z nich na to nebude připraven.Ani já,protože bude konec všech.Opravdu si to vyzkoušejte.V tichosti a klidu pouze jen a jen poslouchejte.Lide o tom vědí,ale přehlížejí.Je toho více,ale není tolik prostoru.S díky Michal

pro Michala (Saty, 06. 06. 2009 01:19)

Ahoj, můžeš vysvětlit tvůj postoj k satanismu? Jsi jím jen sám v sobě, nebo jsi ve spolku? Taky by bylo zajímavé, kdyby ses víc rozepsal o tom co jsi v kostele viděl. Popisuješ sebe jako samotáře. Každý potřebuje někdy být sám se sebou, i Ratka i já, někdo víc, někdo míň a zastavit na chvilku to šílený tempo kolem nás. To, že se ti teď všechno daří, že sám sobě rozumíš a cítíš v sobě novou energii je možná způsobený tím, že se nespoléháš na Boží pomoc, protože jsi pochopil že z té strany nikdy nepřijde a začal ses spoléhat jen sám na sebe. Už jen tenhle novej pocit člověka mění. Někdo na to přijde sám a někdo dostane impuls, jako třeba ty. Dá se říct, že ta událost ti úplně změnila život, který je teď mnohem lepší a snesitelnější, jak píšeš. Jen mi řekni, máš rád lidi, nebo aspoň některý? Jsi tvrdší k ostatním, než jsi býval? Jak vidíš svět?

michale (ratka, 05. 06. 2009 20:06)

mozna si jen rikas sanatista a pritom zadnemu satanovi neslouzis. jenom sobe.
mam to podobne, kdyz se pretvaruju a snazim se ruzne predelavat na hodnou tak se trapim. Kdyz jsem cestna a otevrena k sobe a s chybama, tak se citim fajn. K cemu byt "hodny" v pretvarce kdyz pak clovek trpi na ruzne nemoci, je nespokojeny s okolim (ktere taky neni "hodne" a nakonec zemre zatrpkly.
taky nemam moc pratel, vetsina se lekne moji oterenosti. lide jsou prilis zvykli na zdvorlostni fraze a uplne zblbli pravidly co je spravne a co se ma.jsoupod tlakem okoli i spolecnosti. a kdyz maj jednat dle sveho srdce tak jsou zmateni. Protoze treba neladi s tim co je "obecne spravne". preji ti hodne stesti.

Jsem takový,jaký jsem. (michal, 05. 06. 2009 13:42)

Nikomu nechci dávat rady.Jen se podělit o mé pohnutky a můj příběh.Ano dnes jsem satanista.Nikomu
to však nevnucuji.Zažil jsem si toho za ty léta dost.Vždy jsem si říkal:"Proč zrovna já?"Křesťanství má pomahat.Já jsem pomoc nikdy nedostal.Spíše naopak.Z kostela,kam jsem občas docházel jsem pak jednoho dne musel přímo utéci.Jak se mě udělalo zle.
Myslete si co chcete,ale viděl jsem cosi,co je skoro
nemožné.Až jsem venku musel vypráznit obsah žaludku.Znamení nebo klam?Změnil jsem se.Nevyhledávám společnost.Sedím sám a jiní se mě straní.Údajně je to vidět v mém obličeji.Dokonce se vše obrací k lepšímu.Daří se,co kdysi nešlo.Prostě sedívám sám.Poslouchám skupiny,které hrají tuot musiku a přemýšlím v tichosti a klidu,který jsem do té doby neměl.Nikomu nic nevnucuji.Změnil jsem se.Nejsem mladý.Mám však v sobě něco nového.Chrání mě to a dáva novou sílu,kterou jsem dříve neznal.Ve svém nitru jsem nyní vyrovnaný a spokojený.

Saty (Bandy, 30. 05. 2009 14:53)

K tomu není co dodat

Ratce (Saty, 29. 05. 2009 09:42)

Heh, až na ty rohy dobrý. Tata už se nebojí a ty myslím taky ne, jenže tady vidím rozpor. Satan byl přece nejkrásnější z andělů a najednou taková změna image, to má na triku kdo? Kdo mu nasadil ohnutý rohy a strašlivou tvář? Jasně že lidi, pak ať se nediví, že je na ně nas.štvanej.

pro Bandy (Saty, 29. 05. 2009 09:37)

No dobrýýý, Čertovku na Kampě znám jak svý boty, v Ďáblicích jsme skoro bydleli, jen dvě ulice a už jsme byli v Ďáblicích a když je zima, není nad duchnu. Hřib satan je až k vzteku hezká houba, hlavně když nic moc neroste a narazíš na stráň, kde jich je jak naseto. Souhlasím s tebou, že dát vzhled lidský vlastnosti, ať dobrý,nebo špatný, je zavádějící ale odstrašující účinek to má...teda jak na koho.

ratka (Bandy, 28. 05. 2009 21:16)

Satanka je jen jedna. Jako tata jsem na ni pyšný. Je to čarodějka k pohledání. A není to samička od Satana. Jako duchna není samička od ducha. Jen se tak hezky jmenuje. Všechny ostatní čertice jsou z jiných kmenů Původem od Čertovky na Botiči. Taky ďáblice. Jistě si poznala , že z Ďáblic. Už tehdy v našich zemích ostře působil pragocentrizmus. Ale opakuji. Satanka je jen jedna. Ta moje. Ale Tebe mám taky rád.

jetli je satan ohyzdny (ratka, 28. 05. 2009 15:25)

jak josu na tom satanky? :o))

Saty (Bandy, 25. 05. 2009 07:17)

Jen mám obavu, že ohyzdná tvář zla vyvolává v dětech i dospělých falešnou představu. Co je ošklivé je zlé.Není to ale pravda.Jidáš zradil Ježíše polibkem. Lukrécia Borghy podala svému otci jed ve zlatém poháru,jistá sličná stážistka stála kariéru amerického prezidenta.A kolik krásných vizí je nám předkládáno v předvolebním klání. I Eva podala Adamovi jablko a jak to dopadlo.

pro Bandy (Saty, 25. 05. 2009 00:41)

Docela ráda s tebou souhlasím. Satan - zlo, je jen jedna z vlastností člověka, která dostala jméno a také tvář, stejně ohyzdnou, jak ohyzdná je ona vlastnost.

o ďáblu (Bandy, 20. 05. 2009 23:48)

Chodívám našemu faráři trochu kultivovat, někdy i opravovat jeho PC. Ze stejných důvodů se setkávám s člověkem, jež se sám prezentuje jako satanista. Satanistkou je i jeho manželka.V rozhovorech s oběma protipóly zní společně jedna struna. Ďábel není fakt. Ďábel je symbol. Symbol zla. Filmařská symbolika tudíž vyjadřuje zlo symbolem ďábla. Ale nejiná byla i symbolika starých pohádek.Naše dnešní společnost není lepší.

pro Saty a Hemenex (Vilda, 11. 05. 2009 22:54)

Děkuji, že jste četli a porozuměli.

pro Vildu (Saty, 09. 05. 2009 10:16)

 

Nestává se tak často, aby někdo napsal příspěvek, který by měl takovou hloubku a ve většině jsem se s názorem shodla. Připojuji s k Hemenexovi a přidávám i svoje - děkuji.

pro Vildu (Hemenex, 08. 05. 2009 20:59)

Dost dobrý .... sice se vším tak docela nesouhlasím ale myslím si, žes na mnohé kápl.
Určitě je tvůj příspěvek pro mnohé přínosem.
Děkuji

Pro Štěpánku (Vilda, 07. 05. 2009 00:58)

Štěpánko, v drtivé většině filmů dnešní doby je Satan zobrazován jako zvíře, obluda, monstrum či jiný "paskvil". Měli bychom si uvědomit, že toto není skutečný obraz. Toto je jen obraz kterým filmoví tvůrci vyjadřují své představy. Tito tvůrci potřebují diváka postrašit, znejistit, vyvolat v něm emoce. To je jejich práce. Člověk by si však toto měl uvědomit a neměl by to přenášet do skutečného světa.

Pakliže někdo řekne "Vidět Satana v mnoha tvářích a podobách", neznamená to, že se mu na každém kroku zjevuje obluda chrlící oheň, nevyskočí na něj rohatá stvůra když otevře skříň, či ledničku. Toto patří jen do filmu.

Když já sám vidím některé lidi, jakým způsobem se k sobě chovají, jak dovedou být na sebe zlí, jak dovedou jeden druhému ublížit, beru to jako zlo, které je v každém z nás. Zlo, které máme všichni v sobě ale málokdo ho v sobě dovede potlačit. Toto zlo je v různých podobách, tvářích. Jednou jako zlodějíček, kradoucí vám peněženku, jednou jako vychytralý podvodník, jindy habán, kterému se nelíbíte a rád by si do vás bouchnul, jindy to může být vaše vlastní dítě, kterým zrovna cloumá puberta. Proto si myslím, jestliže tvoje maminka řekla, že "vídává satana v mnoha tvářich a podobách", že spíše měla na mysli zlo všeobecně. Myslím si, že můžeš být klidná. Nejlepší by bylo, s maminkou si sednout a v klidu, bez emocí si o tom promluvit. Ať ti vysvětlí, jak to myslela.

Co se týče maminky tvého přítele, to je moc smutná záležitost. Když odejde někdo z blízkých tak najednou, velmi těžko se s tím ostatní vyrovnávají. Zůstává mnoho nevyřčených vět, mnoho bolesti a také mnoho otázek. Z nichž ta nejpalčivější zní "Proč?" Nikdo z nás však tak daleko nevidí. Není v lidských silách vědět, proč se to stalo. Pokusím se to vysvětlit na jedné příhodě.

Na našem domě probíhalo zateplování. V jednom větracím otvoru, ze kterého dělníci odstranili mřížku, si udělali hnízdo vrabci. Přemýšleli jsme se svojí ženou, co se asi stane. Než dělníci budou dávat mřížky zpět, vrabci vyvedou svoje potomstvo. Když pak budou dělníci nasazovat mřížku, vymmetou hnízdo i s holátkama pryč. Tato představa nám byla proti mysli. Tak jsem k večeru vylezl na lešení a hnízdo jsem vymetl dříve, než do něj vrabci stačili naklást vajíčka. Když jsem hnízdo vymetal, oba dva vrabci kolem mne poskakovali a rozčileně štěbetali. Asi mi pěkně nadávali. V duchu jsem jim říkal, "Nadáváte, ale je to pro vaše dobro, vy vůbec netušíte, co by se později stalo."

A takto je to i s náma lidma. Když se nám něco nedaří, když máme problémy, když se nedovedeme občas s něčím vyrovnat, osočujeme boha. Zlobíme se, že něco dopustil. Přitom on ale vidí dál, on ví co dělá. A jak toto souvisí se smrtí? Pokud jsme zvyklí dívat se na smrt, jako na úplný konec, připadá nám smrt jako něco strašného, něco co je za trest. A občas to tak slýchávám. Proto se ptáme Boha, proč toto dopustil, proč nás trestá. Ale je to skutečně tak? Pokud existuje duše, musí přeci existovat i nesmrtelnost. Čili smrt by byla jen přechodem - chcete-li - do jiného stavu a nebyla by trestem, ale v podstatě odměnou, či postupem do vyšší "úrovně".

Nejbolestivější na smrti je právě to odloučení, které je ještě bolestivější, když přijde znenadání. Pokud však věřím v Boha, v duši a nesmrtelnost, tak věřím také v pozdější setkání. A tato naděje je to, co mě drží při životě.

pro ...., (Saty, 04. 05. 2009 11:40)

Lidi dokážou být přesvědčiví, to je pravda a taky dokážou přesvědčivě psát. Slovo, ať napsané, nebo vyřčené, (a vůbec nemusí být pravdivé) má velkou sílu. Neklamné stopy toho jsou v obou biblích.

................. (......, 29. 04. 2009 18:05)

tjo. lidi dokážou byt přesvedcivý..

Čtrnáctý Klíč Satanovi bible (......, 29. 04. 2009 18:03)

"Ó, vy synové a dcery prohnilých myslí, jež soudíte nepravosti, spáchané na mě -Pohleďte! hlas Satanův; příslib Jeho, kdo mezi vámi zván žalobcem a nejvyšším tribunem! Dejte se proto na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření. Buďte ke mně přátelští neboť já jsem stejný, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!"

Štěpánce (arengar, 12. 04. 2009 17:12)

Není zlo ani dobro, to raději hned na začátek. Vidět satana je velmi obecné a nic neříkající. Co vlastně vidí a hlavně co cítí, je vyděšená. Ciltivost lidí na zvedající energie se zvyšuje a pohledy na jednu a stejnou věc nebo děj mohou být různé. Může to být také střípek zážitků z dřívěších inkarnací. Prostě podrobněji.

Štěpánce (Bandy, 11. 04. 2009 23:10)

Je mi líto paní, která zahynula velmi nešťastnou náhodou. Je mi líto Tvé maminky. Vypráví Ti, že vidí něco, co nemůže vidět. Mám pocit, že návštěva odborného pracoviště je namístě.

................. (......, 09. 04. 2009 14:50)

třeba je posedla nebo pro ni jenom přectavuje zlo jako takový určité věci..jakoze ho vidi svyma očima. a rikala jako že k ní promlouva? nebo prostě jen že ho vída? je to celkem strasidelnýv tvý kůži by asi nechtel bejt nikdo..ale tak za treb je to jen planecj poplach. nj kdovi

Satan (Štěpánka, 08. 04. 2009 17:55)

Jsem křtěná a nejsem žadnej fanatyk ohledně Boha když 22.6.2008 umřela mimu přitelovi nahle maminka trefil ji blesk proč pišu to že přitelovi maminku zabil blesk pořád si myslim že to je od boha řikam si kdyby nějaký ten buh byl nedopustil by to aby jeho maminka umřela pohadala jsem se i s moji maminkou a když se všechno uklidnilo řekla mi že vidáva satana v mnoha tvářich a podobách nevim o co jde ale bojim se o ni nevite co to znamena když vidí satana prosim vás poraď te mi co mam dělat děkuju za odpověď Štěpánka

O církvích (Bandy, 04. 04. 2009 13:45)

Jak zapletenou spleteme síť, když lež je její první oko ?

Fénixi (Bandy, 23. 03. 2009 00:15)

Já bych rád věděl, proč Ezechiel machruje. Nebyl u toho. Byl Bůh, byl Světlonoš. žádnej debílek do toho nebude kecat, pokud nevysvětlí, jak to, že tam byl ?

Saty (ratka, 17. 03. 2009 12:20)

pak dava spousta symbolu smysl! Treba zena jako Satanovo dilo. Ona prece rodi, tvori nove zivoty, odstepuje, hybe svetem.
A na druhe strane celibat, odrikani pohybu (sexu) jako cesta k bohu, navrat domu

Ratce (Saty, 17. 03. 2009 10:26)

Dala jsi mým slovům nový rozměr a já ho beru, je to bezvadně vyjádřený. Přiznám se, že mě to takhle nenapadlo, ale přesně se s tím shodnu.

SAty (ratka, 12. 03. 2009 09:55)

diky za inspiraci. To je zajimava myslenka.

buh jako dobro (dostrediva sila-cesta smerem k nirvane)
Satan jako pohyb (odstrediva sila-cesta ven,odstepeni z nirvany, zrozeni)

_________ (maXimum, 11. 03. 2009 21:05)

Bůh je vševědoucí,všemohoucí nekonečně milosrdný ale právě proto, že my těmito vlastnostmi jaxi nedisponujem, tak nám musí nechat trochu(:D) prostoru abychom se mohli poučit a naučit... tak to tedy chápu já

pro Jendu (Saty, 11. 03. 2009 11:19)

Já v Satana nevěřím, ale spousta lidí ano. Pro mne je Bůh dobro v člověku a Satan síla a divokost. Když píšeš že Satan není, tak popíráš Bibli. Jestli tedy není Satan, není ani Bůh a Bibli sepsali lidé podle mytologických bájí. Má to něco do sebe, protože kořeny Bible a mnoho popisovaných příběhů najdeme ve starých spisech daleko před Kristem.

Pro Bandyho a Jendu (Fenix, 07. 03. 2009 13:58)

Bandy
Ezechiel 28:13 tam to mas jasne ze byl stvoren.

a ty Jendo kdyz verime ze nekdo existuje tak to nemusi znamenat ze se vysmivame jienmu Satan je a Buh taky,uvedomujes si co vubec píses??? tady tvrdis ze Buh je i zlem tim padem rikas ze nas ma jen tak pro zabvu?? ne je to nesmysl co rikas !

pro saty (jenda, 07. 03. 2009 13:48)

satan neexistuje,existuje pouze buh,a buh je dobrem i zlem a skrze toho vznikla relativita a VLASTNE VSE CO SI UVEDOMUJEME,BUH NEMA ZADNEHO SOUPERE.TIM ZE VERITE V SATANA SE VYSMIVATE BOHU.

Fenix (Bandy, 06. 03. 2009 22:36)

Nikde jsem se nedočetl o tom, že Bůh stvořil Světlonoše. Vím však, že Satan(Lucifer, Světlonoš) doprovázel jeho kroky od prvního dne Stvoření. Byl jsem u toho.

Pro Mirek i Vilda (Bandy, 06. 03. 2009 22:32)

Velmi si vážím paní Graham za to , co řekla. Jen jsem si nevšiml, nikde moment, že by existence Boha byla popřena nebo jen popírána. Že by Bůh trucoval se připouští (dávají se mu tím historicky nové hodnoty), že by neexistoval, to už nikoliv.
A když už existuje, vševědoucí, nemůže nás zkoušet. Zná dopředu naše odpovědi. Nemůže ve své milosrdnosti připustit, abychom se tak tragicky mýlili.
Nikde není psáno, jak Bůh vypadá (jen zmínka, že stvořil člověka k obrazu svému). Ale všude stojí, že je vševědoucí, všemohoucí a nekonečně milosrdný. Zkušenost generací takovou kombinaci možností nepřipouští.

Nj, popřemýšlejme... (Mirkovi, 06. 03. 2009 11:22)

No jo, jablko v rajské zahradě bylo také krásné a šťavnaté. Proč asi? :)

Vildovi (Mirek, 06. 03. 2009 09:36)

Dobrá úvaha.
Docel pravdivé. Na ty kamna si pamatuji do dnes. Vždy jsem si myslel, to jsou ale pěkné jiskřičky, než jsem na ně sáhl:-)

K zamyšlení (Vilda, 06. 03. 2009 00:07)

 

Pro Mirka: Výrok je to opravdu k zamyšlení. Posílám něco co vyznívá v podobném duchu:

Proč se stává se tolik ošklivých věcí na zemi?

Ty pořád ptáš se, proč dopouštím zlému konání, ale víš ty vůbec, co zlem jest?
Jak poznat chceš dobro, když zla nechápeš?
Tak, jako dítě na horká kamna sáhne, a příště pozor si dá, tak lidstvo musí pamatovat chvíle, kdy zle mu bylo, aby příště těchto chvílí se varovalo.

Jak může otec naučit syna pevně stát na nohou svých, když každý kamínek z cesty mu uklidí?
Jak může otec naučit syna svého povoz řídit, když jen rovně jezdit bude, bez zatáček?
Jak může matka naučit svou dceru šít, když šít ji nenechá, aby do prstu jehlou nepíchla se?
Jak může matka naučit svou dceru vařit, když vařit ji nenechá, aby při vaření nespálila se?

Jak můžu Já, váš Otec, naučit vás stát si pevně na svých nohou, když bohatství světa dal bych vám najednou? Jak můžu Já, váš Otec, naučit vás řídit celý vesmír, když nenechal bych vás řídit své životy? Jak můžu Já, váš Otec naučit vás lásce, když zlobu byste nepoznali? Jak můžu Já, Váš Otec naučit vás vážit si každého života, když válkou bych vás neprovedl?

Až syn upadne a otec mu odřené koleno ošetří, až v zatáčce syn z povozu vypadne a otec jemu přispěchá na pomoc, až matka pofouká spálený prst či prst jehlou píchnutý – všem bolest nastane. Otci za bolest synovu, synovi za odřené koleno. Matce za dceřinu bolest, dceři za spálený prst.

Stejně tak já bolest s vámi cítím po prodělaných válkách. Stejně tak já spěchám vám na pomoc, bolest utišit a potěšit sebe i vás.

Stejně tak jako otec cítí hrdost, když syn jeho opět nasedne na povoz a nezdolán neúspěchem zkouší znovu a znovu povoz řídit. Stejně tak jako matka, která je hrdá na dceru svou, když vařit nepřestane, přestože předtím spálila se.

Stejně tak i já hrdý jsem na vás, když po útoku zla znovu vstáváte na své nohy a poté pevně stojíte.

Neb ve světle zítřků, kdy daruji vám vesmír, vy budete muset stát pevně na svých nohou a nebát se ničeho.

Pamatuj, co, sám zkusíš, to víš, to znáš, z toho ponaučení si uchováváš. Stejně tak lidstvo bičováno zlem stává se odolnějším a vytrvalejším.

Tak Já sleduji vás – lidstvo. A srdce mě bolí, když slyším sténaní vaše. Nepovolím však, neb jsem větší, tedy vidím dál. Vím, co přijít může. Musíte připraveni být, na vše, co teprve nastane. Protože jen ten, kdo hodně zakusí, ten vytrvá.

Nemějte však strach, padnout vás nenechám, já při vás stojím a má ruka vždy podrží vás.

Pamatuj, Já netvořím člověka, jedince, ale lidstvo celé. To je má snaha. Každou minutu několik z vás narodí se a několik zemře. Jak kolotavý vody var. Neposedné bubliny vzdouvající se a zase praskající. To vy jste. Pro mě pár vteřin, pro vás věčnost celá. Vyvařím z vody této to, co by mohlo tuto vodu v budoucnosti zkazit. To dobré ponechám.
Neb Já jsem ten stavitel, Já jsem ten kuchař. Neodešel jsem od vás, ač mnohým se to zdá. Jsem stále tu. Když vidím dobré, dobrým se mu odvděčím. Nechceš nebo tomu nevěříš? Nechej tedy být. Najde mě jen ten, kdo mě hledá, ten, kdo ve mně věří.

pro Vilda (Mirek, 05. 03. 2009 12:38)

To máš uritě pravdu. Ale když je celý svět proti tobě, nikdo tě nechce, nikdo ti nevěří...zde něco k přemýšlení.

Jedna paní se zeptala Anne Grahamové:Jak mohl Bůh něco takového dopustit?” (11.září)

Anna Grahamová dala na výsost hlubokou
a rozvážnou odpověď.

Řekla:

„Věřím,že Bůh je z toho co nejhlouběji smutný, právě tak, jako my;
ale již mnoho let říkáme Bohu,
že má zmizet z našich škol, z naší vlády
a z našeho života.

A protože je džentlmenem, domnívám se,že se tiše stáhl.
Jak můžeme od Boha očekávat, že nám dá své požehnání a poskytne svou ochranu, když po něm žádáme, aby nás nechal samostatné?“

No, nevím... (Vilda, 05. 03. 2009 09:04)

"Neřídím se podle desatera, ale podle vlastního svědomí. Když zhřeším, nemám výčitky, protože vím, že následky si ponesu sama."

Ano, přesně to jsem si dříve také říkal. Dnes už mám děti a mám na věc jiný názor. Nedovedu se dívat na to, když mé děti trpí. Když trpí mé dítě, trpím také. Pozor tedy - když ubližuješ sama sobě (tím myslím konání s následky o kterých píšeš), je kolem ještě několik lidí kteří trpí s tebou. Pokud někoho miluješ, nemůže ti přece být lhostejné, když tento člověk trpí.

fakt vychytralej (Fenix, 04. 03. 2009 15:29)

jj to jo,ale nejhorsi je natom az se bude blizit konec ze Satan bude vypadat ze je fakt ten dobrej a paradox toho ze vjeho planu budou fakt pozitivni veci co chce nabydnout lictvu,te dobe se ukaze jako Antichrist a zanasledek toho co se bude dit ke konci da vynu tem co maji silnou vuly a jdou za pravdou. konec koncu Satan-psycholog sveta teda az po Bohu .

Pro fenixa: (Mirek, 04. 03. 2009 11:15)

to zní docela zajímavě. Tak jsem si to tvoje psaní přečetl a trochu jsem zkoumal na netu...a jo, fakt tam o tom nějak tak píšou. Fakt dobrý. Ten satan ten je tedy pěkný zkazoun. Prvně ze žárlivostí podvést anděly, (docela dobrá taktika) a teď ještě oblbovat i lidi, kteří si myslí jak je pravdivý, přitom pravdu může říkat i nejzkaženější člověk, to z něho ale ještě nedělá dobrou osobou a pak hezky házet vše špatné a nudné na Boha aby sám vypadal jako ten dobrý. Pěkně zvrhlé...

_________ (maXimum, 01. 03. 2009 18:12)

páni..!

muze zato Buh? (Fenix, 01. 03. 2009 17:41)

velmi zajimave teorie,dobre myslenky.
jak nekdy poshcloucham a ctu tak vetsina lidi dava vinu Bohu pritom si nekdy neuvedumujeme ze si zato muzeme sami a ty pripady zaktere si nemuzeme sami napr. valky, umrti miliony nevinych deti atd... muze zato Satan tak tedy otazka proc tedy Buh to nezabrani Satanu?odkriju vam kus opony a ne jenom me teorie. Buh stvoril svetlonose(Satan)byl zevsech nejhezci nejsilnejsi proste klady ze vsech Andelu. Satan mel pod sebou mnozstvy andelu a tehdy se vnem probudila zavist a touha proc by nemel mit takovou slavu jako Bůh ? kdyz on sam je taky dost dobry chtel mit proste svoji vladu svuj řád vsak on by take vladl líp jak Bůh, snazil se obratit andely na svou stranu a taky se mu to podarilo tvrdil jak Bůh neni spatny a vselijake intriky aby se knemu vice a vice pripojovaly. Ted se zamyslete proc Bůh Satana neznicil hned jak se mu rouhal ? to protoze by ukazal svoji slabost spoustu andelu by uvidelo ze Satanm mel pradu. kdyz by ho znicil tak co mysliste slouzily by jste mu ze strachu nebo z lasky kdyz by Satana znicil?? Tedy mu dal moznost projevit se.Bůh vedel ze nas znici ze pomoci neho budeme vrichu zvlaste kdyz mame svobodu se rozhodovat tak proc by toho Satan neviuzil? Ted se ceka az se to zlo poradne projevy a taky ze se projevylo ted je nastaven cas pro lidi aby mely moznost prejit ktomu zpravnemu a ten cas je uz velmi blýzko ke konci.

pro Saty: (maXimum, 26. 02. 2009 16:00)

asi se musí stát něco, co lidi přiměje se zase zamyslet. Už potřebujeme zpomalit. Jen doufám, že to všichni pochopí. Že se konečně zastaví a položí si otázku "Kam se ženu? Proč ten spěch?" snad...možná...Je smutné, že lidí, kteří mají rádi život, kteří chápou, je pramálo. Možná, že jenom máme strach změnit směr.

pro maXimum (Saty, 26. 02. 2009 10:47)

Lidi se dneska moc málo zamýšlejí nad takovými otázkami. Život jde rychlým tempem, každý někam spěchá, za něčím se žene. Někomu stačí, že existuje Bible, že je v jejich městě - vesnici kostel kam občas zajdou, nebo nezajdou a víc nad tím nepřemýšlí. Stačí jim vědomí, že jednou byl daný směr a tak se tím směrem musí jít. Já myslím že nemusí, že si každý může najít svoji vlastní cestu. Je dobře že ses rozepsala, jsme rádi za každý názor, zkušenost, nebo i zážitek.

Půst, (maXimum, 26. 02. 2009 10:25)

jsem už nedržela hooodně dlouho. Ale řeknu vám, že když se mi někdy podaří ho dodržet (což se stává velmi, velmi zřídka), tak mám lepší pocit, na těle i na duši. Každý z nás někdy potřebuje nějakou tu dietu. Možná mám takový pocit jenom já...
PS.: prominte, že se bez vyzvání pletu do konverzace. Nemůžu si pomoct:)

Bandy, (maXimum, 26. 02. 2009 10:20)

nemusí...

pro Saty (maXimum, 26. 02. 2009 10:18)

před nedávnem jsem si vymněnovala názory, o vzniku života, Bohu a co nebo kdo to vlastně je, s kamarádem. Ale tenkrát jsem se nad tím tak do hloubky nezamýšlela. To až ted...vy všichni máte tak zajímavé názry atd., prostě jsem sem musela napsat ten svůj..

Fany (Bandy, 25. 02. 2009 01:36)

Nerozumím. Mám přestat jíst a ještě přemyšlovat ? Co tedy mám dělat ? Meditovat 40 dní ? A je masturbace formou meditace ? Co, když má družka drží půst taky. To je křivárna. Spasitel povečeřel a já nedostanu do volátka.

maXimum (Bandy, 25. 02. 2009 01:29)

Bibli opravdu nenapsal Bůh. Bible je kniha o jeho skutcích a napsali ji lidé. Nemusí být tudíž pravdou vše, co v ni stojí.

Pust (Fany, 24. 02. 2009 16:02)

Moji milovaní,
nějakým způsobem jste mě tady přirostli k srdci, (snad to není kvůli mé tak často na povrch vystupujcí pýše), chci vám říct, že se tady nějaký čas neukážu, jestli vůbec ještě-vím Bůh;-). Není mi vůbec jedno jak žijete. V mých očích ste jedineční. Tak moc chtění a bláznivě milovaní naším společným Otcem..
Ujišťuju vás ty, co chodíte diskutovat sem na tento web o svých modlitbách.
Zítra začíná doba postní-doba požehnaná k obrácení srdcí..Jestli máte odvahu, změňte život, obraťte se! Tak jak jen umíte, moc vás o to prosím. Už stačilo přemýšlování, mudrování a diskutování, je čas jednat.


"Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu."

Ať vás Matka Boží Panna Maria ustavičně provází svou přímluvou!
Ahoj

pro maXimum (Saty, 23. 02. 2009 10:23)

Nemyslím, že bys v tom měla guláš, právě naopak. Dokonce jsi to napsala moc hezky a já s tebou souhlasím slovo od slova. Zamýšlela jsi se nad těma otázkama už dřív, nebo až tady na webu?

Zamyslet se? Má to smysl? (maXimum, 21. 02. 2009 20:34)

Nechápu proč, když se něco neschoduje s Biblí je to chyba Boha. Napsal ji snad Bůh? Nebyl to náhodou člověk? Možná ji napsal jménem božím, ale stejně ji napsal člověk a ne Bůh. Třeba mu ji Bůh diktoval, ale ten člověk to třeba psal tak jak to pochopil on. Co když to pochopil blbě a do Bible napsal kraviny? Může Bůh za to, že to ten debil pochopil špatně? Církev jako taková...no tu si přece vymysleli kněží, aby mohli vykořistovat lid. Páchat krvavé zločiny jménem božím a církve jen proto, že se strachy z toho, že někdo jim to vykořistování mohl utnout, mohli podělat. Může za to Bůh? Podle věřících jsou ateisté špatní? Opravdu? Zeptal se někdo VŠECH věřících? Postě podle někoho stělesnuje dobro Bůh, pro někoho to "dobro" stělesnuje Satan, pro někoho dobré skutky, někomu význam slova dobro uniká, a takhle bych mohla pokračovat do alelúja. Podle mě záleží jn na víře, v cokoli, kohokoli...je to na nás. Bylo to dobro nebo zlo? je to na nás. Jestli věříme, že dobro, je to správně, protože My V TO VĚŘÍME, podle nás to tak je. MY si píšem celý svůj život, budoucnost, současnost, minulost i ten posmrtný život. Víra dokáže i nemožné. Nevim jestli jsem to vysvětlila, tak jak to chápu já, ale...snad někdo pochopí. Zajímavé...až teprv ted zjištuju jaké mám názory...nikdy předtím jsem se nad ničím takovým nezamýšlela. Mám v tom guláš:D

pro Michala (Saty, 15. 02. 2009 21:24)

Souhlasím s Radkou, napsal jsi to stručně a srozumitelně. Utápět se v maličkostech samozřejmě není dobrý, jen bych to tak přísně nedělila. Pro každého znamená maličkost něco jiného a divil by ses, jaký jsou v tom propastný rozdíly. Někdy zase opravdová jednoduchá maličkost pomůže pochopit celek.

pro Heanro (Saty, 15. 02. 2009 21:08)

Ahoj Heanro, já zas věřím v dobro a zlo, jen tomu nedávám jména Bůh, nebo Satan. Někdy ani nejde rozlišit, co je dobro a co zlo. Spoléhat a vzývat tyhle bytosti, čekat od nich pomoc místo aby se člověk spolehl na vlastní rozum, se vymstilo spoustě lidem, pomoc nepřišla ani z jedné strany. Ve slovech která se ti líbí, je rada jak by měl člověk přemýšlet o sobě, o životě, o všem co je kolem něj, o cestě kterou jde a o cíli té cesty.
Black metal někdy poslouchám, ale spíš si pouštím gothic metal, nebo love metal, není to tak tvrdý. Ty jsi kluk, tak hudbu vnmímáš trochu jinak. Jsem ráda že jsi napsal, jsi "SVŮJ" a to je pro tebe dobrý - nejen pro tebe...

názory.... (Heanro, 14. 02. 2009 21:44)

vlastně já nikdy nějak moc nevěděl v co věřit atd... já se zabívám magií tedy zabíval.Věřím v Satana i v Boha a stejně k čemu to je ? Bůh nám nikdy nepomůže ani nepomohl Satan je vlastně to samé já jsem se poprvé o satanismu dozvěděl přes black emtal protože já poslouchám black a death.... a myslím si že než si většina lidí ujasní v co chce věřit a co je pravda tak zemře....ale tohle také podle mě není konec jestli bude další život tak se tím budeme znovu zabírat a přednášet své názory ale jak tomu všemu můžeme věřit když nám to nikdo hned vyvrátí? PROTO mě potěšilo když jsem si přečetl to VĚŘ JEN TOMU CO UZNÁŠ ZA PRAVDU.... :) super blog zkuste si taky poslechnout black metal :D je super nechávámv něm hněv emoce a city ....

Michale (ratka, 09. 02. 2009 12:19)

 

mluvis mi ze srdce. ano.

Názor (Michal, 09. 02. 2009 08:24)

Myslím si, že každý jak tu jsme máme celou pravdu ukrytou někde v sobě. Někdo hlouběji,jiný méně hlouběji. Prosazování svého názoru a zlehčování názoru někoho jiného je pošetilé a svědčí o tom, že ten kdo to dělá je teprve na počátku dlouhé cesty.Lidé by měli méně mluvit a více přemýšlet, dívat se kolem sebe a pokusit se dávat věci do souvislostí.Domnívám se, že i kvůli tomu se u nás začal vyvyjet rozum.Ten kdo se začne utápět v maličkostech, jen těžko může kdy pochopit celek.
Mohu se ale mýlit, a nechci se tímto názorem nikoho dotknout.

Bandymu (Achnat, 06. 02. 2009 11:21)

Často je to trojskej kůň.S dobrym koncem.Války,nosní kapky,průsaky odjinud...zarůstáto,jizvy zůstávaj.Máme velmi rozdílné názory.Takové lidsky unylé.Jeden jak druhej,hlavama proti zdi...a ani k ní nedoběhnem.Nosy nahóru,plazíc se,stále počítáme.Dvacet šest,dvacet sedm,...bereme vážně,že vážně nudíme se.Námi.Sebou.A proto jsme.Tu.

ratka (Bandy, 05. 02. 2009 23:04)

Je to tak, jak říkáš. V každém z našich životů. Jen já bral věci jak jsou ve fyzice. Tam každé slovo má svůj přesný význam.Tam nejde měnit význam slov. Byl by v tom maglajs.

Achnatovi (Bandy, 05. 02. 2009 22:58)

Ano. Neříkám nic jiného. Opravdu o nahotu nešlo. Jen symboliku. Že poznali svá pohlaví a jeho pravé poslání.K tomu neměli svolení Nejvyššího. Proto ta obava, proto ta kamufláž.
To o čem se rozepisuji beru vážně tak, jako Ty bereš vážně , co píšeš sám.Souhlasím s tím, že úrovně,podstatu a působení by nebylo dobré řešit. Máme velmi rozdílný postoj.
Generačně nesourodý může znamenat, že jedinec komunikuje mimo svou generaci. Třeba utekl z domova důchodců na diskotéku. Nebo se v chová v rámci své generace nepatřičně.Mladý se chová jako starý (stal se workoholikem v pubertě) Nebo starý se chová jako mladý.(Dědek koketuje s puberťačkama). Kterou mám brát variantu ? A ještě k tomu lajdák. Co to je za člověka ?

Bandymu (Achnat, 03. 02. 2009 19:35)

Adam s Evou si fíkovým listem zakrývali pohlaví.Zvláštní je,že holý zadek jim nevadil...cituji.A nesvědčí to tak trochu o tom,že v jádru věci šlo tedy o trochu něco jiného než o nahotu...?Úrovně,podstatu,působení spolu probírat nebudem.Prosím.Nejsem si jistej do jaké míry bereš vážně už to o čem se zde rozepisuješ,natož statisticky nepravděpodobný názor nějakého generačně nesourodého lajdáka.

fíkovník (Fany, 03. 02. 2009 18:05)

Na tom příběhu o uschlém fíkovníku jde krásně vidět, jak si chceme přispůsobit Boha a jeho Slovo sami sobě, aby nás pohladilo, aby to bylo pěkné...prosím, ale tak to není. Dovolme tomuto Slovou, aby nás změnilo, dovolme to Bohu! Není to příjemné, bolí to...někde v Bibli se píše, že Boží Slovo je jako dvojsečný meč, proniká až do morku kosti, do rozděléní duše! Přistupme k tomu slovu s pokorou, protože vás oslovuje, nenechává vás v klidu. Nechce tím Bůh říct: obrať se ke mě, měj víru, modli se! Protože strom který nenese ovoce bude vytržen z kořenů! Viz. podobenstí o fíkovníku.

Pozn. myslím,že fíkovník má vždycky zároveň plody i listy. Když měl tady jenom listy a nebyl čas fíků , tak byl jedinný v okolí, protože nebyl čas fíků...

Achnatovi i Bandymu (ratka, 03. 02. 2009 09:21)

Kazdemu pusobi co chce (on) a jak chce (on) :o)) A pravda je to cemu verime. Kdo veri ze podstata pusobi tomu pusobi. A kdo veri ze pusobi neco jineho tak tomu pusobi neco jineho.

Vlastne je to hrozne fajn :o)) TAkhle si kazdy tvori svuj svet sam.

Achnatovi (bandy, 02. 02. 2009 22:31)

Nikde jsem v bibli nečet o astrálním těle, o astrálním čemkoliv.Já sám nepátral, ale generace malířů (několik století) zobrazili situaci, o které hovoříme. Neobaloval se žádný duch, ani pomyslný. Adam s Evou si fíkovým listem zakrývali pohlaví. Zvláštní je, že holý zadek jim nevadil.
A malý filozofický problém.Ocituji Tvou větu:"Aby podstata mohla v úrovni plně působit,musí být vybavena prostředky jí odpovídající."
Mám několik výhrad. Ta první je, že jsem nepochopil v jaké úrovni má podstata působit. Ta druhá je, že podstata nepůsobí. Podstata je a mění se teprve působením vlivů vnějších. Nemá a nepotřebuje prostředky. Je předem daná. Předem definovaná. Ale, jak chceš.

Bandymu (Achnat, 01. 02. 2009 19:57)

Fíkové listy znamenají pomyslný obal ducha,příslušející dané úrovni,v které se nachází.Zde jimi jsou těla.Jinde astrální těla,jinde duše.Aby podstata mohla v úrovni plně působit,musí být vybavena prostředky jí odpovídající.Zvláštní označení pro sex?No,jak chceš...přece

Achnatovi (Bandy, 01. 02. 2009 01:04)

Podala Eva jablko ze stromu poznání a on je jedl. Ona jedla také. Pak poznali že jsou nazí. Zakryli se tedy fíkovými listy. Není to citát,je to jen pro pomologické rozlišení. ale tak nějak to bylo. Jiná symbolika než zvláštní označení pro sex mi nenapadá.

Hemenexovi (Achnat, 26. 01. 2009 23:16)

Kdybych nebyl línej,dva,tři,možná čtyři varianty výkladu,sprošťujících fiktivní viny toho jež údajně tato slova pronesl,vyslal bych ti v odpověď.Nebo bych tě odkázal přímo na samotného Omegana Vesiru.Zpochybnění evangelia nevyjímaje.Anebo bych tě podpořil.Vzdor únavě ze všeho ostřenefantaskního.Jsem rád že nelpíš.Na oficiálním znění vyble ustanoveném až v roce 553.Sedmnáctého května.Jako všichni ti odporně ortodoxní vyznavači širokých cest sebemrskačství.Kterýma mi normálně páchnoucí pohrdáme...Jednou mi zazvonili u dveří.Muž,žena a mladá dívka.Usmívali se.Opoceni sedmým patrem,ovívali svá bílá čela strážnýma věžema.A vydrželi to po celých dvacet vteřin.Necítil jsem hněv.Ani jsem je nelitoval.Hleděli jsme na sebe.Pak se otočili a šli k jiným dveřím.A pořád se smáli.Zavřel jsem a vytáh kocourovi z klobouku vytvrdlý chcanky.Vyhodil je a cítil se tak nějak očištěn.Sterilně spokojený...

pro Achnata (Hemenex, 26. 01. 2009 22:34)

to povídej těm ortodoxním zastáncům kteréhokoliv křesťanského směru a né mě :-)
Já tak jako oni slepě nelpím dokonce ani na oficiálním (a pro křesťanské církve jediným schváleným a povoleným) znění bible ustanoveném až v roce 553. Oni se nějak nemohou hnout z místa. A to bohužel platí i pro jejich relativně mladé odnože (např. Svědkové Jehovovi)

ad.fíkovník (Hemenex, 26. 01. 2009 22:26)

Samozřejmě, že co se týče mých invektiv vůči chování Krista v souvislosti s fíkovníkem, měl jsem na mysli evangelium podle Marka (11):
((za zvláštní pozornost stojí fakt, že NEBYL čas fíků, proto na ŽÁDNÉM fíkovníku nerostli fíky, tj. jako ráno se vyspat se ženou a večer ji proklet za to, že mi nedala syna))
12. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. 13. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků.
14. I řekl mu: „Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!“

fikovniku je cela prehrsle (ratka, 26. 01. 2009 17:56)

http://www.bibleserver.com/index.php

aby se vedelo o cem je vlastne rec :o))

Hemenexovi (Achnat, 25. 01. 2009 18:43)

Ale bibli přece 2000 let nečtou a nevykládají jen stejně zralý lidé.Tim že dáváš přednost jedné z alternativ řešení si přece uzavíráš cesty ostatní...

Bandymu (Achnat, 25. 01. 2009 18:14)

Ani Eva asi na počátku věků žádné jablko Adamovi nepodala.Příměr jež tento akt popisuje,neznamená nic jiného,než že přirozená touha duchovní jiskry po poznání,nutí jí opustit východisko,aby cestou stvořením,tedy prožitím,jeho dosáhlo.Takže samočinný akt vypuzení.Na fíkovník se dostaneš obrácením několika set dalších stran.

Hemenex (Bandy, 24. 01. 2009 23:42)

Jen kde je víra, může být pravda.(o bohu zde nepadla zmínka) Není pravdy nevěřících. V pravdu se musí věřit i za cenu, že si ji utvořím sám. Nebo za svou přijmu pravdu jiného.

Achnatovi (Bandy, 24. 01. 2009 23:33)

Nevím, jaký na mysli máš fíkovník. Jsi-li na počátku věků pak Eva podala Adamovi jablko ze stromu poznání. A jabka jak je známo na fíkovníku nerostou. Oni poznali, že jsou nazí a lístkem jabloně se nezakryjí. Pak teprve přišel na řadu fíkovník. Rostl opodál. Byli přece v Ráji.

Fany 22.1. 17,25 (bandy, 24. 01. 2009 23:25)

Jsem asi debil. Já z Tvého textu pochopil, že je jedno jak žiji, jaké nepravosti páši. Stačí přesvědčit Ježíše, že jsem v něj uvěřil. Někdo z nás dvou v tom má bordel. Nemyslím, že jsem to já.

pro Achnata (Hemenex, 24. 01. 2009 21:13)

Ano, co když je jen Bible další důkaz o tom, že mám pravdu já a ona sama byla 2000 let chápána a vykládána jinak, že? :-)))
Oprava, 1800 let. Origenes ji v mnohém chápal podobně jako já, bohužel byl v 6. stol. (na mnou již zmíněném koncilu) on a jeho učení dáno do klatby.
Co když přece jen?
Jako úterním jepicím nám ale asi nebude dopřáno zcela pochopit pátek :-)

Hemenexovi (Achnat, 24. 01. 2009 19:57)

Co když měl příběh fíkovníku jinou paralelu.Co když mělo vše co činil,mluvil a myslel ten muž,význam jehož hloubky dosáhneš až vhledem do jinam.Co když vše ověřěné a potvrzené není pouze překroucené,ale třeba i špatně uchopené?V hromadě odpadu pár perel,ježto nalezneš budeš-li hledět jinak...a fíkovník,jako člověk jež nedává-v jakémkoli okamžiku života svého,v cestě své ustrnul-li,nehýbe se,přechází čas určený k jeho vývoji,umírá.Co když se jen snažil naznačit že v nepohybu smrt se skrývá.Co když něco málo nezprzněného z knihy byla jen formou příměru ukazovaná cesta.Cesta kterou i ty prosazuješ a ke které se obracíš.Co když jsou dohady o bibli k hovnu.Třeba.

pro Fany (Hemenex, 24. 01. 2009 11:28)

Omlouvám se za mou nepozornost ale z mého textu vypadlo slovo,které jsem měl v mysli ale nenapsal jsem ho - někteří, nebo možná většina. Já osobně totiž mezi ně nepatřím. Já totiž tento "soud" nepovažuji za konečnou stanici ale za pouhý patník u Cesty. Nedokážu to vysvětlit, stejně jako nedokážu úterní jepici vysvětlit pátek. Koneckonců i já jsem úterní, v nejlepším případě středeční, jepice. Ale protože vím, že víra a Pravda nemají spolu objektivně nic společného, zastávám názor, že není ani tak důležitý Cíl (proto ho ani nemusím přesně znát ani umět definovat a už vůbec né kvůli němu kohokoliv zabíjet) ale důležitá je Cesta.
U výše zmiňovaného "soudu" se totiž nehodnotí pouze faktické skutky ale konfrontují se s Tvým nejtitěrnějším Já - a to je to pravé "Peklo" :-D
Ale kdoví kde končí pouhá Víra a začíná Pravda?
Na Zemi NIKDO, tedy ani já ne.

Jestliže Bible říká pravdu, tak ten žalm říká (Bohem vyvolený a chráněný David - viz. žalm 138 kap. 3 "Kdykoliv jsem tě vzýval, vyslyšel jsi mě") jehož vojska se snaží plundrovat cizí zem (žalm 137 kap.4) je v podobné situaci jak Hitler u Stalingradu.
A není to jen takový žalozpěv ale ukázka naprosto TYPICKÉHO způsobu uvažování Bohem vyvolených popsaný v Bibli, ve kterém pokračuje dokonce i syn Boha - Kristus. Když něco nedostaneš dobrovolně, vezmi si to sám (a Bůh ti to pak oplatí) nebo to znič (viz. fíkovník, který zrovna neměl plody, když na ně dostal Kristus chuť nebo David - budu zabíjet tvé příbuzné, dokud se se mnou nevyspíš)
Já vím, současná Bible je pouhý paskvil z té původní (sepsaný až v roce 553 n.l. po 5. svatém koncilu v Konstantinopoli) ale v roce 1611 byl "přepsán a pak ověřen a potvrzen slovo od slova Božím Slovem" (Authorized King James Version).
Pro mě osobně je křesťanství stejné náboženství jako kterékoliv jiné, jen se v něm lže trochu víc než v jiných ale co bychom také chtěli od náboženství, které o sobě tvrdí, že je monoteistické a přitom se klání Bohu, jeho Synu a ještě Duchu Svatému :-)))

Hemenexovi (Fany, 22. 01. 2009 17:38)

Jo takhle, takže vy Boha vnímáte jako něco jako svědomí? Nebo je to někdo mimo a vy jste jen jeho část? ..nemyslím to ironicky, docela mě zajímá, jak to vnímáte.
Já zas vidím čistou v tom, že člověk žije pravdivě..tzn.že je takový jaký je, jaký byl stvořen na nic si nehraje a je upřímný sám k sobě, k Bohu i k druhým. Souhlasím, že to bývá kolikrát těžké.

Žalm 137. Tak to je takový žalozpěv. Jeho autor, je možné, že David, Volá k Bohu. Židovský národ byl v té době v zajetí Babyloňanů. Vylévá tak Hospodinu své srdce, je prostě hodně naštvaný, ale vidíte taky si na nic nehraje, klidně Bohu řekne to co říká. Bůh tam, ale vyloženě sám nepromlouvá.

Bandy a Ratka (Fany, 22. 01. 2009 17:25)

Mrzí mě, že si tak připadáte Bandy..já se lepší necítím, ale lidi mají různé chybky.
To hlavni co bych vám za sebe a církev chtěl ještě jednou říct říct: dobrý život a dobré skutky vás nespasí, nespasí vás ani dlouhé meditace a modlitby a ni posty, ani různé náboženské rituály,a očišťování, aj.. pokud nepřijmete Ježíšovu oběť, pokud si v srdci neřeknete: ano nemám na to, věřím Ti Ježíši, žes právě kvůli zemřel.

Bandy (ratka, 20. 01. 2009 08:00)

Ty vis co jsi v ocich vericich? nebo dokonce v hlave Vsemhohouciho :o)) mas vzacny dar telepatie

posledni (ratka, 20. 01. 2009 07:57)

Hemenexuv komentar bych celkem brala. I kdyz nema nikdo patent na pravdu :o) Vse jsou slova,slova,slova....

Jit svetem s čistým srdcem a cistou mysli ... Ano. Pokud si pod tim predstavujeme priblizne totez.

Fany (Bandy, 19. 01. 2009 22:59)

Jestli sis všiml, já nemluvil o tom, že kdo věří je nebo není dobrý. Mluvil jsem o tom, že v očích věřících jsem nedobrý už tím, že nevěřím. Nebo v očích jejich šéf Vševědoucího. A nechci srovnávat dobrotu svéh srdce s velikostí Tvé víry. Nabízí se otázka, kdo z nás dvou je lepší. Já ji nepokládám.

Hemenex (Bandy, 19. 01. 2009 22:56)

Nevěřím v Poslední soud. Kdyby ale byl a já mohl, stojím u Tebe s palcem vzhůru.

pro Fany (Hemenex, 19. 01. 2009 22:49)

samozřejmě, že vnucoval ... ale nechme toho protože jak jsi sám uznal, a řekl, sděluješ jen a pouze svůj názor (se kterým nemusí nutně souhlasit ani oficiální představitelé křesťanství, např. s tím, že křesťanství není náboženství).
Čisté srdce je, podle mě, výsledek práce, tvrdé práce na mě samým po mnohé generace. To není diskutabilní dar-nedar od kohokoliv. Na tom musí člověk sám pěkně zamakat, to mu nikdo nedá zadarmo, to si musí zasloužit. A soudce? Přece ten nejpřísnější z nejpřísnějších. Proti němu je detektor pravdy jen dětská řehtačka. Já sám sobě jsem tím nejpřísnějším soudcem a žalobcem. Kdo víc než já sám vím co jsem vlastně zač a jak svoje skutky doopravdy myslím? A nic si nezatajíš, protože dokud sám sobě nedosvědčíš, žes odpověděl upřimně budeš stát před soudem, třeba věčnost. Lidé pro něco docela podobného zvolili slovo Svědomí ale není to úplně přesné, protože na Druhé straně nejsi svázán s předsudky fyzického světa. Proto lidé, kteří měli tu možnost toto zažít a stejně jako já se ještě i vrátit zpět dokonce toto, od fyzického světa oproštěné "Svědomí", nazývají Bohem, jiní Stvořitelem. Na slově-písmenkách však nezáleží. Důležité je co si pod nimi kdo co představuje.
Proto vím, že Bůh si nevybírá mě ale já jeho. Proto si někdo vybere za Boha peníze a přesto se chodí modlit do kostela, někdo sám sebe a svůj chtíč a přesto bojuje za Stalina a někdo třeba nenávist a přesto se klaní směrem k Mekce ...
A toto vzkazuje, naplněn nekonečnou láskou a odpuštěním Tvůj nekonečně milosrdný Bůh, ženám bránícího se národa před dobyvačnou armádou vyvoleného krále Davida:
"Blahoslavený ten, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu" žalm 137, kap.9

Hemenex (Fany, 19. 01. 2009 12:07)

Mankote, kdepak sem vám něco vnucoval? To, že člověk nemůže být skutečně dobrý? Čistota srdce-to je skvělé, ale jak se očistíte? Myslíte, že před tím soudem sám sebe obhájíte?
Chci říct (a nebudu, to teda zobecňovat),že vyznávám svou slabost a i hříšnost, nejsem vlastně schopný ani konat dobro...všechno záleží na Ježíši Kristu on za mě zapaltil vysokou cenou (Chvála Mu!)-vlastní krví, v ní sem ospravedlněn, nebojím se soudu, patřím totiž Jemu:-)

A Bible, vážený pane, mě přijde nesmírně pravdivá a lidská-lidé jsou tam takový jací jsou (jsme)a na nich se Bůh zjevuje a vede. To, že neodpovídá kolikrát mojim představám, je jen a jen dobrý důvod k zamyšlení. Vybírám si já Boha? Nebo On Mě?

Promiňte, že vystupuju jako někdo, kdo zná na všechno recept...mám jen velké přání, abyste Ježíše taky poznali ne vás nějak měnit.

pro Fany (Hemenex, 17. 01. 2009 19:58)

Co bytostně nesnáším je přesvědčení o své vlastní neomylnosti a jedinečné schopnosti rozeznat Dobro a Zlo a znát tu jedinou a neochvějnou Pravdu. Říká se tomu egocentrický narcismus a trpí tím nekonečné zástupy fanatiků, ať už jsou zastánci kterékoliv víry, tedy i náboženství, ideologie ale i ateismu.
Buď prosím tě tak laskav a ve své lásce a nekonečné dobrotě se mi nesnaž podsunout něco tak ohyzdného a pokořujícího jako, že smyslem a cílem mého života NENÍ být dobrým ale oslava jákéhosi sadistického, krvelačného a nesnášenlivého Boha, který se chová v naprostém rozporu i s průměrnou morálkou kterékoliv civilizované společnosti. Přečti si Starý zákon a budeš se zhrůzou probouzet s obrazů 42 dětí rozsápaných medvědem jen za to, že se posmívali starci, vypálených měst včetně těhotných žen kojenců jen za to, že někdo použil jakousi antikoncepci, nabádání k nemilosrdné genocidě proti VŠEM lidem mající jiný názor nez skupina vyvolených (věřící ve správného boha) atd. naopak omlouvajíc zneužívání moci k uspokojení vlastního chtíče (poslat manžela na smrt jen abych se mohl vyspat s jeho ženou), krvesmilnost se svými dcerami a plození s nimi děti (je divné že Lotovi z Gomory to prošlo a Fitzovi s Rakouska ne, že?).
A i v Novém Zákoně se najdou věci, kterých se může dopustit jen rozmazlený fracek ale né někdo, kdo chce šířit dobro a lásku (např. příhoda s fíkovníkem nebo výrok ve stylu nepracujte on už se někdo najde kdo vás nasytí apod.).
Co tím chtěl Hemenex říct?
1) Nezevšeobecňuj svoje osobní pocity na Světové Pravdy. Co platí pro tebe a možná tvé přátelé nemusí nutně platit i pro druhé.
2) Až překročíš hranici života a nastane období zúčtování nebude nikoho zajímat jestli si za něj nosil sutanu nebo talár a dokonce ani to jestli jsi konal "dobro" nebo "zlo" (protože to stejně nepoznáš). Neznám lepší slovo jak nazvat ten etalon podle kterého se měří tvoje činy než "ušlechtilost" (nebo možná "čisté srdce").
Proto je mým cílem, žít tak abych byl dobrým a nemusel se za sebe u tohoto soudu pak stydět.

myslim (ratka, 16. 01. 2009 15:53)

ze kazdy mluvi furt o tom svem. jak se sejit? Tot otazka. Vetsinou tam, kde prijmu i mysleni toho druheho. Dokazu vstoupit do jeho mysli a jsem s nim. Proc ne? Kdyz je clovek v hlave uplne svobodny tak je uplne jedno jestli si tam vlozi tohle nebo tamto. STejne je to pomijive jako vsechno ostatni. Tak proc nepomijet a nesouznit chvili s tim druhym?
Clovek casto lpi na svojem presvedceni, predsudcich , strukturach, formach.... Pritom je vsechno pomijive....

Je pomijive nase telo? Je. je pomijive to co mame v hlavach? je nase myslenky? jsou Vime co je spravne? nevime Neni nic lehciho nez si vyprazdnit hlavu a jen zit. Bez dogmat, predsudku, mustru. S cistou hlavou a mysli.

Pro Saty+Bandy (Fany, 16. 01. 2009 10:13)

Jani, Bandy,
nikdo nejsme dobří, ani já ani prezident Busch. Když je člověk věřící nestane se dobrým. Jestli to někdo říká asi ho ovládá pýcha. Ježíš nám ale říká: " já to vím, víc jak ty jaký jsi,počítám s tvými chybami a slabostmi - neschovávej se přede mnou" (tak to dělal už Adam v Edenu po prvním hříchu) pojď a následuj mě!" Já jsem chtěl abys existoval(a)! Nech si ode mě mluvit do života.
Byl bych rád, aby padli všechny předsudky o křesťanech a Kristu, třeba vám někteří ublížili, nebo dávali špatný příklad...tak prosím odpusťte.

Saty.vs. Fany (Bandy, 15. 01. 2009 23:38)

Dovolím si malou poznámku.Ti jež věří v Boha nikdy nepovažuji za dobrého toho, kdo v Boha nevěří. V jejich očích mohu být dobrý, jen když budu věřící. Tak tedy pokorně prosím, ať mi políbí prdel.

pro fany (Saty, 15. 01. 2009 20:51)

Já děkuji za svůj život rodičům, ti si totiž řekli: "Chceme dítě!!" Myslím že u toho Bůh vůbec neasistoval. Zkus říct svojí partnerce až se oženíš, že poprosíš Boha aby vám nadělil něco do kočárku. Na to budeš muset zapracovat TY! Jestli budeš čekat na Boží zásah, tak zestárneš bezdětný a sám. Zarazilo mne, že píšeš: " cílem člověka není být dobrý-ve smyslu žiju abych byl dobrý člověk, cílem je oslavit svým životem Boha, stvořitele, dělat mu radost tím, že chci znát jeho vůli a milovat ho." Já hodnotím člověka podle toho jaký je, ne jestli se klaní Bohu nebo ne. Co takový Busch?? Křesťan jako poleno a vinou chyb kterých se dopustil zahynuly spousty nevinných lidí. Jak je to možné? Jak je možné že takovému člověku Bůh neřekne, že jedná špatně? Každý den pro mne znamená nové věci, neopakovatelné jak píšeš. Někdy nádherný, někdy míň, ale celkem to jde, ale v zemích kde má před rozumem navrch odlišná víra je nesvár, války, teče tam krev a umírají děti. Tak to vidím já.

Saty (Fany, 15. 01. 2009 14:00)

Jestli bez víry v Boha a Bible můžou být lidé dobří? Dobří tím asi myslíš, že se chovají slušně, nevraždí se, pomáhají si..atd..tak to si myslím, že určitě můžou. Ikdyž totiž lidé nevěří, Bůh se o ně stará.
Ono je docela nepodstatné jaké byli duchovní tradice, je to spíš zajímavé z toho hlediska- zjistit jak lidé hledají Boha-to jsou ty náboženství, ono křesťanství se z toho trošku vymyká, ani není náboženstvím-je to vztah s Ježíšem, Božím Synem.
Takže lidé bez víry v Něho a Bible můžou být dobří, jestliže dobří být chcou..Ale myslím, že cílem člověka není být dobrý-ve smyslu žiju abych byl dobrý člověk, cílem je oslavit svým životem Boha, stvořitele, dělat mu radost tím, že chci znát jeho vůli a milovat ho.
Taky ti dám otázku. Kde jsi byla, když jsi se ještě nebyla počata? Prostě jsi nebyla..nic..nicota(co se tam asi dělo?-nic?:-)..a Bůh řekl a byla Jana:-) a naráz existuješ!! Každý den je pro tebe s láskou připravený, neopakovatelný..no nádhera. Snažíš se být čím tě chce mít?

Saty (Bandy, 10. 01. 2009 23:54)

Psal jsem to na jiné stránce. Ti lidé byli první. Ještě nehrozilo, že by se jejich genetická chyba vynásobila v jejich potomcích. Byli geneticky čistí, bez poruch. Až po mnoha generacích to bylo zakázáno. Myslím, že velmi záhy po narození prvního dementa.Tak je to vysvětlován biblí. Já ji to moc nežeru. Ale jako výmluva ? Dost dobrý.

Nabozenstvi nerozumim (ratka, 10. 01. 2009 11:59)

a tak ho nebudu radeji kazit svojim remcanim. Porad mam pocit ze vsechny tyhle spisy slouzily spise k obluzovani lidi nez k jejich povznaseni. Vydelovani se jednech vuci druhym. Vymezovani, omezovani, urcovani, zakazovani a prikazovani.

A ze se lide chovaji jak se chovaji? NIc zvlastniho. Proste takovi jsou. Tak narostli. nabozenstvi (jakekoliv vcetne ruznych nauk) je tak trochu srovna "do kostky". Ale staci aby se kostka rozbila a budou opet to co vzdycky byli. lidmi. Nabizim zajimavy odkaz na mojich strankach. Je to sice dost dlouhe ale staoji to zato.
http://www.blisty.cz/art/39146.html

pro Bandy (Saty, 10. 01. 2009 01:35)

Mě jen vrtalo hlavou, proč se zpočátku uvádí, že Adam s Evou měli jen Kaina a Abela a až potom, když oba byli dospělí, se uvádí...a pak měli Adam s Evou další děti. Jooo, asi to bude tak jak říkáš, ono to ani jinak vysvětlit nejde. Takže Bůh zařídil, aby celý rod vznikl incestem. Všichni víme, jak takový případy končí v druhé, nebo třetí generaci když není na oživení nová krev. Kdyby to tak bylo, myslíš že bysme si tady dneska takhle spolu psali? Vymřeli bysme po meči i po přeslici.

ratka (Bandy, 10. 01. 2009 00:06)

Modlil se jeden."Bože, kolem je tolik zla. Udělej něco."
"Už jsem udělal,"řekl Bůh. "Dal jsem život Tobě."

Fany (Bandy, 10. 01. 2009 00:02)

Když Bůh stvořil tento svět ohlédl se a řekl:" Je to krása." I Satan se ohlédl a řekl:"Je to krása, jen by to chtělo něco...". A změnil lidem pracovní zařazení. Lidé se začali stavět na úroveň Boha. A tím to začalo.

Saty (Bandy, 09. 01. 2009 23:53)

Tak pojďme od začátku. Bůh stvořil Adama, přidal mu Evu a jejich děti byli Kain a Ábel. Víc lidí na světě prostě nebylo. Kain mohl jít do libovolné země. Jiná žena než jeho matka nebo sestra na světě nebyla.Z toho logicky plyne, že Adam s Evou museli mít i nějaké dcery, nejméně dvě.Jinak by se nenašly manželky pro jejich syny. Prý v těch dobách genetická zátěž nebyla tak výrazná. Lidé byli bez rodových predispozic, proto se možné genetické defekty nenásobili. Prostě se nekonali. Nebyl tedy problém incestní cesta k plození.

pro Fany (Saty, 09. 01. 2009 22:50)

Uctívání světla poznání coby “boha” – “dárce”, je trvalou součástí původní
indoevropské duchovní tradice Fany. V prvních stoletích našeho letopočtu
bylo potom toto učení židovskými autory (“katolickými otci") postupně přepracováno,
přepsáno a přizpůsobeno židovství v podobě židokřesťanství a vznikla základní
kniha - Bible. Odtud se odvíjejí větve jako je hinduismus a budhismus.
Kdybych tu měla vyjmenovat všechna náboženství od pravěkých starověkých civilizací
a jména Bohů, které měly vlastně pojmenovat jednoho jediného...stvořitele života,
nestačil by mi (obrazně) papír. k tomu by byla nutná taky charkteristika povahy,
jestli byl laskavý, přísný, nebo krvelačný, vyžadující klanění nebo oběti
a v neposlední řadě i vzhled. Nenajde se jediný shodný.
Každá kultura si jej vytvořila podle svých kritérií.
Chtěla bych se tě zeptat Fany, myslíš si, že bez Bible a víry v jakéhosi Boha by nedokázali být lidi dobří.

Fany (ratka, 07. 01. 2009 13:28)

Kdyby existovala nejaka skola jak rozeznat dobro od zla tak se prihlasim jako prvni :o))

Kluk mel napsat nejaky poucny pribeh do skoly a nic honenapadlo. Tak jsem mu vypravela pribeh ktery me zrovna napadl:

O andelovi a certovi.
Cert a andel se hadali ktery z nich udela decko vic stastne.
Nejdriv to zkusil andel.
Nechal dite si hrat az se zalykoalo stestim, dal mu dobrotky, chranil ho pred padem. A vysledek? DEcko bylo hrozne nestastne. Plakalo ze je spatne ve skole, ze je tluste, a vsichni se mu smeji ze je nesikovne.
TAk nasoupil cert:
DEcko honil do uceni az brecelo, sebral mu dobrotky a vyhnal ho ven na hriste behat.
A najendou se vsechno zmenilo. Decko se zlepsilo ve skole, zhublo a bylo sikovne. Najendnou melo i spoustu kamaradu. A smalo se radosti.

A tak si cert s andelem podali ruce. Zjistili ze jsou potrebni oba. A to stejnym dilem. Ruku v ruce.